تاریخ : 1401,یکشنبه 09 مرداد18:44
کد خبر : 91929 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

عکس و مکثبمناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان و عرض تسلیت:

 عکس والتماس اندیشه و مکث:

عباسِ دوران !

به دستانش نگاه کنید !       

شهدا: مارفتیم تا به اسلام عمل شود !  

چراکه:

 صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد ای دل

جانب عشق عزیز است فرو مگذارش     

 

سید مهدی حسینی