تاریخ : 1401,دوشنبه 10 مرداد14:38
کد خبر : 91961 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

چون پایان کار نگرفته ام!شنبه زاده - من فرزند شهید هستم. وام ساخت 100 میلیون گرفتم کل سند سه طبقه و پارکنگ در رهن می باشد. پایان کار شهرداری به خاطر آسانسور نگرفته ام.

در حال حاضر دوران مشارکت تمام شده و این یک سال است در آنجا ساکن می باشم و بانک 12درصد تاخیر می گیرد.

به این منظور که پایان کار نگرفته ام قسط بندی نمی کند. نمی دانم چه کار کنم.