تاریخ : 1401,سه شنبه 11 مرداد15:15
کد خبر : 91980 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

تحقیق و تفحص از بنیاد به کجا رسید؟!محسن -  سلام؛ بجای اینکه نمایندگان مجلس راهکاری برای رفع مشکلات ایثارگران پیدا کنند بهتر است بگویند تحقیق و تفحصی که در مجلس قبل انجام شده اما رییس مجلس وقت از طرح آن در صحن علنی خودداری کرده اقدام کنند. به یاد داریم نمایندگانی که در تحقیق و تفحص از بنیاد حضور داشتند، پس از اینکه نتیجه تحقیق و تفحص در صحن علنی مطرح نشد گفتند اگر مردم بدانند در بنیاد چه خبر است شوکه می شوند! بنابراین باید از مجلس انقلابی بخواهیم بجای نطق آتشین و سخنرانی بیهوده، آن تحقیق و تفحص را از بایگانی خارج کنند تا در صحن علنی مجلس مطرح و روند قانونی ارجاع به قوه قضاییه انجام شود.

می دانیم نمایندگان مجلس مطابق با تورم و پیشنهاد بودجه بنیاد، هر سال مبلغ هنگفتی برای بودجه بنیاد اختصاص داده اند که صددرصد تخصیص و جذب شده است. از سوی دیگر درآمدهای هنگفت هلدینگ های بنیاد که با فرمان رهبر معظم انقلاب با هدف خدمت به ایثارگران از بنیاد مستضعفان به بنیاد منتقل شد؛ که همگی می دانیم شامل اموال منقول و غیر منقول فراریان دوران انقلاب بوده، جزو هزینه های بنیاد قرار دارد و می توانند یک کشور را مدیریت کنند.

لیکن چگونه است که پس از بیش از چهل سال بتدریج تسهیلات و امتیازات ایثارگران را کاهش می دهند؟! دیروز در اخبار دیدیم برخی بانک ها هزاران میلیارد وام را به کارمندان خودشان تقدیم کرده اند. در همین شرایط شاهدیم طبق اعتراف کارمندان بنیاد، از تسهیلات و امتیازات ایثارگران بارها استفاده کرده اند؛ در حالی که برای ایثارگران، در تمام طول عمر فقط یکبار تعلق می گیرد که آن هم بسیاری از ایثارگران موفق به استفاده نشده اند.

اراده ای لازم است تا کلیه امور کشور به نظم درآید؛ همانطور که کلیه ارگان های تحت نظارت رهبر معظم انقلاب در نهایت نظم و انضباط با بودجه اندک و ناچیز توانسته اند قدرت عظیمی برای نظام اسلامی ایجاد کنند و کمر دشمنان انقلاب را شکسته اند او را به زانو در آورده اند؛ به طوری که دشمنان را در عین استیصال، وادار کرده به حجاب زنان گیر بدهند؛ تا به خیال خام خود بلکه بتوانند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند!