تاریخ : 1401,پنجشنبه 13 مرداد14:43
کد خبر : 92072 - سرویس خبری : استان ها

دیدارفرماندار ومسئولان شهرستان با خانواده شهدای ورزشکاردر راستای ترویج فرهنگ‌ ایثار و شهادت ودر برنامه چهارشنبه شب های شهدایی نادری فرماندار ایلام به همراه بخشدار مرکزی،مدیران ورزش وجوانان  وبنیادشهیدشهرستان باخانواده شهیدان ورزشکارحسین رضائی فرونبی الله نظربیگی دیدارکردند

دراین دیدار فرماندار ضمن تسلیت ایام سوگواری آقااباعبدلله الحسین(ع)گفت :بی شک شهیدان حق بزرگی برگردن ما دارندوتکریم خانواده شهدا کمترین وظیفه مسئولین است

وی گفت :این شهدای ورزشکار به تبع مرام ورزشکاری که الگوجامعه می باشند وبرگرفته از همین خوی دلیرانه و تسلیم ناپذیری درمقابل آنچه که بخواهد ناموس وامنیت کشوررابه خطربیاندازدایستادگی کرده اند تابه شهادت رسیده اند.

ایشان افزود:شهدا تمام وجودخود را فدای حفاظت از دین،جامعه واسلام کرده اندوماتوانایی جبران این همه ایثار رانخواهیم داشت.

فرماندارگفت : دیدار با خانواده شهدا باعث آرامش وانرژی مضاعف برای ما مسئولان است واین چیزی نیست جز اینکه اعتراف کنیم که مامحتاج شهداییم و نه آنان به ما.

در پایان توسط فرماندارازخانواده این دوشهیدورزشکاروالامقام بااهدالوح تجلیل بعمل آمد.