تاریخ : 1401,سه شنبه 18 مرداد12:50
کد خبر : 92141 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

حرمت اهل قلم را پاس بداریم!


حرمت اهل قلم را پاس بداریم!

حمیدرضا مرادی

فاش نیوز - خداوند به قلم، عظمت و شکوه و به اصحاب آن عزت و احترام داده است و این بزرگی خداوند متعال است که عزت و احترام را به هرکس که بخواهد می دهد.

آنان که قدر و منزلت این جایگاه را می دانند باید تمام سعی و تلاش خود را صرف حقایق کنند تا قلم را در مسیر خدمت به انسانیت، عدالت‌خواهی، مکتب و رضایت پروردگار حرکت دهند.

در تمام دنیا اصحاب قلم و مطبوعات، مغضوب کسانی هستند که با انسانیت فرسنگ‌ها فاصله دارند و قدرت طلبانه به دنبال سلطه بر مال و جان مردم‌اند.

چون با حضور اهالی قلم همواره منافعشان در خطر بوده و دسترسی آنها نیز به ثروت عمومی سخت و دشوار می شود.
صیانت و پاسداری از قلم و حفظ شأن این جایگاه در گام اول وظیفه خطیر اهالی قلم است و ضرورت دارد تا بی نهایت مواظب باشیم که قدم ها به وادی قلم فروشی نرسد.
در عصر حاضر که عده ای با قلم های مسموم با آبرو و حیثیت دیگران بازی می کنند و ضمن تضییع حقوق افراد، صاحب اموال، املاک و حساب های نجومی می شوند، کار برای اصحاب قلم بسیار دشوارتر و خطیرتر است. 

پاسداران حرمت قلم باید تمام حواس خود را جمع کنند تا گرفتار تطمیع ها نشوند و بی هراس از تهدیدها، با قلمشان گام های خود را در راه روشنگری و عدالت‌محوری بردارند.
شوربختانه باید یادآور شد که افراد صاحب قلمی مانند شهید صارمی و شهید آوینی و امثال آنها در راه روشنگری، جان عزیز خود را فدا کردند و آحاد جامعه از وجود این افراد محروم شدند. اگر چه در مقابل، متاسفانه کسانی بودند که از خداوند مهربان غافل و حرمت قلم را نگه نداشتند و تسلیم زر و زیور دنیا شدند.

۱۷ مرداد روز خبرنگار، بهانه ای شد تا چند سطری درباره اهمیت جایگاه قلم و اصحابش بنویسم و یاد و خاطره شهید صارمی و کسانی که در این عرصه با ارائه خدماتی به خلق الله موجب رفع آزار و اذیت از بِلاد شدند را گرامی بدارم.
به امید آنکه بزودی نویسندگان خبر ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود(عج)را قلمی کنند و در خدمت آن وجود نازنین - که سال هاست همه انتظار آمدنش را می کشند- قرار بگیریم.

| حمیدرضا مرادی