تاریخ : 1401,سه شنبه 18 مرداد18:10
کد خبر : 92170 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

غیر از رئیس بنیاد و نماینده ولی فقیه هم مگر داریم؟!جانباز نخاعی تهرانی - باسلام. بسیار قابل تامل است که بااین همه انتقادی که به بخش های مختلف بنیاد و قصور وکوتاهی صورت گرفته و قوانین برزمین مانده و استیصال برخی از مدیران ارشد بنیاد، چرا جوابیه ای در پاسخ به انتقاد و پیشنهاداتی که از سوی ایثارگران و جانبازان در این سایت منتشر می شود، داده نمی شود!!
و البته جای بسی خرسندی است که لااقل این مطلبی که یکی از جانبازان نخاعی و ویلجری در انتقاد به نصب کرکره برقی برای پارکینگ نورچشمی های شاغل و یا مامور به خدمت!!!! در بنیاد نوشته و منتشر شده از نگاه نافذ و تیزبین این نویسنده محترم پوشیده نبوده و بلادرنگ در قامت مدعی المسئولین بدان پاسخ داده است!
ضمن اینکه برای حقیر در رابطه با این جوابیه و ادعای رعایت پروتکل های امنیتی و حفاظتی این سئوال پبش آمده که در سازمانی مانند بنیاد چه مدیرانی شامل موارد حفاظتی می شوند؟ آیا غیر از شخص شخیص ریاست عالی و یا نماینده محترم ولی فقیه در بنباد، مدیرانی که شامل رعایت موارد امنیتی می شوند چه کسانی هستند؟
به باور نگارنده، حتی دستگاه حساس و بشدت امنیتی وزارت اطلاعات هم این همه شخصیت و مدیر ندارد که برای خودرو هرکدامشان یک پارکینگ مستقل و با کرکره وجود داشته باشد.
ضمن اینکه آیا غیر از این است که پارکینگ ساختمان بنیادشهید با دوربین های مداربسته و توسط نگهبانان و عوامل حراست بشدت کنترل می شود و غیر از تعداد اندکی از جانبازان ویلچری و برخی از مدیران و پرسنل شناخته شده بنباد، اصولا کسی نمی تواند وارد ساختمان و حتی پارکینگ ساختمان بنیاد بشود؟ پس این پروتکل و موازین امنیتی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و البته سئوال و ایرادات بسیار دیگری که در این جوابیه دیده می شود.
امیدواریم بجای فرافکنی های معمول مدیران بنیاد، شخص آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و حاج آقاشکری به این موضوع رسیدگی عاجل نمایند تا بلکه از این آلامی که جدیدا برای جامعه ایثارگران و جانبازان پیش آمده، کاسته شود.