تاریخ : 1401,پنجشنبه 20 مرداد16:04
کد خبر : 92233 - سرویس خبری : سیاسی

اصلاح‌طلبان از سال ۸۸ غرق در تناقضات هستنداصلاح‌طلبان از سال 88 تاکنون غرق در تناقضات پایان‌ناپذیر نظیر نامه اخیر منتسب به موسوی هستند و اکنون نمی‌دانند چه باید کنند.

اصلاح‌طلبان از سال ۸۸ غرق در تناقضات هستند

عباس عبدی تحلیلگر اصلاح‌طلب به نامه اخیر منتسب به یکی از سران فتنه واکنش نشان داد.

وی با طرح این پرسش که می‌پرسند در باره متن موسوی چرا نظر نمی‌دهم؟، گفت: تناقضات و مشکلات فراوان حکومت به جای خود، ولی اصلاح‌طلبان با مجموعه‌ای از تناقضات وارد 88 شدند و شد، آنچه که نباید می‌شد. در دی 87 مفصل پیامدهای این وضعیت را تقدیم‌شان کردم البته وقعی ننهادند.

این تئوریسین جریان اصلاحات گفت: از 88 تاکنون غرق در این تناقضات پایان‌ناپذیرند و اکنون نمی‌دانند چه باید کنند. خرداد 1400 آخرین حلقه این تناقضات را دیدیم. نامه مهندس موسوی نیز بازتابی است از این تناقضات. به فضای عمومی نگاه کنید. هر کس فحش دهد و تندش کند یک گام جلوتر است. خوشبختانه فضای واقعی عاری از این است.
به نقل از فارس