تاریخ : 1401,شنبه 22 مرداد13:28
کد خبر : 92268 - سرویس خبری : فرهنگ و هنر

به‌بهانه‌ی روز خبرنگار و همکارانی که سال گذشته از میانِ ما رفتند


به‌بهانه‌ی روز خبرنگار و همکارانی که سال گذشته از میانِ ما رفتند

به‌بهانه‌ی روز خبرنگار یک فهرست از همکارانی که سال گذشته، از میانِ ما رفتند.

فاش نیوز- به‌بهانه‌ی روز خبرنگار یک فهرست از همکارانی که سال گذشته، از میانِ ما رفتند.


منبع : ایرنا، کافه سینما