تاریخ : 1401,شنبه 22 مرداد15:57
کد خبر : 92281 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

دو فرزندشهید گرفتار!زهرا محمدرضایی فرزند شهید- من استخدام سرایدار آموزش وپرورش شهرری ناحیه یک شدم. از روز اول اذیت من را فرستادند مدرسه هنرستان پسرانه تا ساعت دو محصل بزرگ سال درب ورودی بچه ها جمع می‌شوند در خروج. سر وصدا فحش وغیره چون که فرزند شهید هستم. خیلی سختی می کشم. به مدیر ناحیه گفتم با شوهرم جوابی ندادند بعد گفت الان جور نیست. فصل تابستان. به قول خودشان عمل نمی‌کنند. چه کار کنم؟ آیا درست است؟

فرزند شهید یعنی این ۰۰۰ کاشکی دانشی آمریکایی و غیره زمان جنگ وارد ایران می‌شدند از یک کیلو چقدر کره در می‌آید ۰۰۰چرا این همه اذیت ۰۰۰درد شان چیست ۰۰۰ شوهرم ناجا و فرزندشهید است چندین بار درگیری لفظی شده ۰۰۰ اگر جا باریکی بکشدجهت اطلاع ۰۰۰۰من را بدهند دخترانه چون که اول استخدام هستم ۰۰۰۰ شوهرم ازشون ترسی ندارد ۰۰۰ کاش دادیم جهت انتقال جواب ندادند ۰۰۰۰هر دو ما فرزند شهید این انقلاب میگن شهید قدیمی شده پشت سر ولی ۰۰۰۰حسودی دارند ۰۰۰ مسئولین محترم تجدید نظر فرمایید ۰۰۰۰

تا دو درگیر رب مدرسه هستم بعدا تا چهار بعدازظهر چند می‌روند آن وقت در را می‌بندیم ۰۰۰ اضافه کاری هم ارسال به اداره اسم من را نمی دهند ۰۰ میگن شما خدماتی هستی ۰۰۰۰کاشکی ما هم مثل بقیه بودیم از شش سالگی سر خور الان هم اینجا ۰۰۰ شانس داشتیم چرا یا جانباز یا اسیر میشد بابامون ۰۰۰۰ مسئولین محترم دولت تقاضایی کمک دارم ۰۰۰شوهرم اعصاب ندارد با چهار پسر کوچک و بزرگ گرفتار نشویم ۰۰۰۰۰اشتباه کردیم استخدام شدم ۰۰۰

به اداره میریم جواب نمیدهند کاش دادیم نتیجه ندادند ۰۰ ثانیا امتیازه حقوق فرزندشهید می‌دهند تو فیش ولی از جایی حقوق را کم کردن چه فایده فرزندشهید امتیازه من ۰۰۰ پنج میلیون ودوست تومان با افزایش حقوق دولت ۰۰۰فقط وفقط عمرمون با بدبختی هردو ما ما هم دوست داشتیم بابامون بود بگیم.

بابا دوستان داریم عیدتان مبارک ۰۰۰ ضربه سختی خوردیم ۰۰۰ از بنیاد شهید چیزی دریافت نکردیم ۰۰ الان هم مستاجر ۰۰۰ هر چه کار اجاره‌ خانه بدبختی هزاران مشکل مسولین محترم فکری کنید۰۰۰۰۰خسته شدیم ۰۰۰ فقط وفقط از خداوند مرگ با گرانی ومشکلات الان۰۰منتظرجوابم ۰۰۰۰