تاریخ : 1401,یکشنبه 13 شهريور15:24
کد خبر : 92913 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

جانباز است و هزار و یک مشکل!جانباز - مشکلات ایثارگران فراوانند و یکی از دلایل این مشکلات لاینحل هم عدم تمکیل و یا تمکین ناقص دستگاه های اجرایی وحتی خود بنیاد شهید و امور ایثارگران به قانون است.

 به عنوان مثال: وقتی که برای حل یک مشکل مجبور می شوید به کمیسیون ماده 16شکایت کنید. بدون شک این کمیسیون جانب بنیاد را خواهد گرفت و حق به بنیاد خواهد داد مگر درمواردی که راه گریز نباشد. علت اصلی این موضوع هم برمی گردد به وصل بودن کمیسیون ماده 16 به خود بنیاد!!!

قانون گذار باید فکر این را از قبل می نمود که: به قول معروف چاقو دسته خودش را نمی برد!!! و کمیسیون بنیاد را خارج از بنیاد و کامل مستقل و حتی خارج از ساختمان بنیاد تشکیل می داد. وقتی کمیسیون ماده 16از خود کارکنان بنیاد هست (حالا جدای از برخی اعضاء) چه انتظاری از آن می رود؟!!

حالا یک معضل عرض می کنم: حق ویزیت پزشک متخصص درتهران بین 120تا 150هزار تومان است حالا پزشک طرف قرارداد بیمه تکمیلی بنیاد نیست و مرض هم مجبور است به آن پزشک مراجعه نماید. وقتی صورت هزینه را برای پرداخت می بریدبجای اصل مبلغ فاکتور هزینه مبلغ 85هزار تومان پرداخت می کنند!! می گویند سقف بیمه (البته جانبازان ساتا) همین است.بقیه از جیب مبارک جانباز می رود و بعد می گویند صددرصد درمان بر عهده ی دولت است. حالا از داروهایی که در پوشش بیمه نیستند بحثی نمی کنیم.