تاریخ : 1401,یکشنبه 13 شهريور21:48
کد خبر : 92923 - سرویس خبری : اخبار

یک خاطره و چند نکته


یک خاطره و چند نکته

در خصوص عدم رعایت کامل حجاب، پیامبر اسلام خیلی غصه می خورد و ندا آمد که غصه نخور؛ نمی فهمند؛ پس بسیار گویاست. اگر بدحجابی هست...

فاش نیوز - اوایل دفاع مقدس اهواز کم جمعیت شده بود. خانمی با موهای باز و شلوار لی و تی‌شرت، نوزادی به بغل، منتظر تاکسی بود. تعجب نکنید؛ خانمی تقریبا همانند ایشان هر روز دم در پایگاه می آمد و اصرار می کرد که لباس های رزمندگانی که تازه از خط رسیده اند را تحویل بگیرد و ببرد بشوید و مرتب و اطوشده پس بیاورد؛ خانمی کم حجاب در مسیر رزمنده ای منتظر تاکسی می دید سوار می کرد و صلواتی می رساند ...

در خصوص عدم رعایت کامل حجاب، پیامبر اسلام خیلی غصه می خورد و ندا آمد که غصه نخور؛ نمی فهمند؛ پس بسیار گویاست. اگر بدحجابی هست، ما مسئولیم که از دادن آگاهی کافی غفلت کردیم؛ در گزینش معلم و استاد دقت نکردیم و بی حجابی بظاهر با حجاب؛ دانش آموز و دانشجو را به سبک شمردن کل حجاب هدایت کرده؛ و..

ما غفلت کردیم که در حجاب، بجای تعریف حدود حجاب، چهار رنگ و یونیفرمی مطابق سلیقه خود (نه حدود حجاب اسلامی) را طی بخشنامه ای الزامی و اجباری کردیم؛ غافل بودیم که حتی نگاهی به لباس های بومی و محلی خود نکردیم و آنها را نیز مجاز ندانستیم؛ لباس های بومی و محلی که حدود حجاب را تامین می کرد.

الان نیز غافلیم؛ که در تله آنها می افتیم. امر به معروف و نهی از منکر وقتی موثر است که طرف - که جاهل است و آگاهی کمی دارد و به عبارتی «نمی فهمند» - به لج نیفتد و از طرفی تنها زبانی نیست؛ نگاهی، سوالی، تعجبی، هبه ای، شوخی و...

در همه حال و همیشه جاذبه مسلمان باید بر دافعه اش برتری داشته باشد و البته دافعه هم در جای خود با دقت و ظرافت بکار گرفته شود.

| وحید نادر شاگرد اتوبوس