تاریخ : 1401,دوشنبه 14 شهريور14:00
کد خبر : 92925 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

چندتذکر قانونی برای ایثارگرانصدر - با عرض سلام خدمت جانبازان عزیز. طی اخبار رسیده مبلغ حدا اقل حقوق برای جانبازان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان توسط مجلس تصوسب شده و همچنین اجرای ماده ۵۱ ق خ ک.توسط دولت پذیرفته شده، قرار است از سال ۱۴۰۰ محاسبه شود اما معوقات از سال ۷۲ تا به این تاریخ تکلیفش روشن نیست.

بحث بعدی ایجاد شفاف سازی و همسانسازی در پرداخت هاست که پیگیری می شود. اما در مورد تعریف احکام حقوقی و آیتم ها طبق قانون خدمات کشوری را باید پیگیر شد.

همچنین در مورد ذخیره مرخصی که حذف شده و سنوات که از تاریخ برقراری حقوق از بنیاد تعیین شده نیز ایراد وارد است چرا که هیچ جای قانون چنین تخصیص هایی را نزده و جانبار از زمان مجروحیت در واقع می بایست برایش محاسبه و پرداخت انجام می شد و عدم مراجعه و برقراری حقوق نباید مانع از کم کردن سنواتش شود.

مورد بعدی قانون مصوب ۷۲ به صراحت بیان کرده که جانباز با در خواست خود می تواند با سن ۶۰ سالگی و یا ۳۰ سال پرداخت حقوق بازنشسته شوند؛ اما در آیین نامه به اشتباه نوشته ۳۰ سال و ۶۰ سال سن که مغایر قانون است.

موضوع بعدی انتقال صندوق بازنشستگی و سابقه هاست که جانبازان می توانند اگر سوابقی دارند به هر صندوقی که یه نفعشان هست انتقال دهند.

متشکرم.