تاریخ : 1401,دوشنبه 14 شهريور20:14
کد خبر : 92946 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

ازدواج در هر سنی مفید استوحید نادر شاگرد اتوبوس- با آنکه خود (به دلایل تاثیرات جبهه و...) هرگز ازدواج نکردم ولی معتقدم کسی (دختر یا پسر) که تا سن بالا مجرد مانده و اصلا ازدواج نکرده میتواند راحتتر تا آخر مجرد بماند ولی کسی که ازدواج نموده است و همسرش فوت شده بهتر است مجرد نماند و ازدواج کند چون مجرد ماندن فردی که تجربه زندگی مشترک بیش از دو سال داشته واقعا سخت است هر چند در ظاهر چیزی خودشان احساس نکنند ولی فرسوده میشوند؛

پدر بزرگم 85 ساله بود مادر بزرگم فوت نمود و خاله هایم و دایی هایم و حتی نوه ها و داماد ها و عروسهای خانواده  مثل پروانه در خدمتش بودند ولی حقیر نظرم این بود مثل پروانه دورش باشیم ولی ایشان مجرد نماند خلاصه بعد چند سال؛ پدر بزرگم در بیمارستان بستری بود و حب آزمایش ها و ... روزهای آخر عمر را می گذراند و پزشک رئیس بیمارستان که از فامیل بود پیشنهاد داد که دو - سه روز آخر عمرش  در خانه اش باشد بهتر است.

آنجا  موافقت کردند خانمی مستحق و پیر(بدون درآمد) را برایش عقد کنیم که از مستمری بازنشستگی ایشان برخوردار شود؛ بعد عقد؛ پدر بزرگم از بستر بلند شد و ده سال دیگر سرپا و بدون نیاز به دیگران عمر کرد؛ با آنکه همسر دوم اصلا از نظر اخلاق و رفتار و ... با پدربزرگم اصلا هماهنگ نبود؛ ولی واقعا تحرک و روحیه پدر بزرگم و حتی آن خانم؛ کلی فرق کرد؛ و ماها هم یکهو کلی خاله و دایی و فامیل و ... جدید پیدا کردیم!