تاریخ : 1401,پنجشنبه 17 شهريور16:27
کد خبر : 93006 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

اگه پول وام مسکن داشتم، شما رو میخواستم چی کار!نبی زاده - اینجانب جانباز ۵ درصد هستم. با این که اصابت ترکش و خمپاره دشمن از ناحیه پهلوی راست زبان صورت وسمت راست بدنم مجروح شدم تائید شده ولی درصد جانبازی بنده همان ۵ درصد سابق است و هیچ مزایایی ندارد.

از همان موقع ناراحتی کلیه و قلب دارم و بدنم داغون شده. بنده یک خانه فرسوده ۷۰سال ساخت دارم. سقفش را موریانه خورده چوب هایش خالی و پوسیده شده. دیوارهایش نم دارد. هربار که تعمیرش می کنم. سریک هفته خراب می‌شود آنقدر در ودیوار خانه ضعیف است که با تعمیر و خورده کاری درست نمی‌شود. بنیاد هم وامی با این شرایط که باید ۵۰۰ میلیون داشته باشم و خانه دیگری بخرم تا۲۵۰ میلیون وام بدهند.

خب بنده اگر همچین پولی داشته باشم بدون دردسر وام گرفتن و برگرداندن با سود بیشتر؛ خانه خرابم را می ساختم.

هم خودم هم همسرم بیمار هستیم.

لذا خواهشمندم برای درصد حقوق جانبازی و مسکنم کمک‌های لازم را مبذول بفرمائید.