تاریخ : 1401,پنجشنبه 17 شهريور20:20
کد خبر : 93013 - سرویس خبری : حقوقی و قوانین

تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران


تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

سازمان اداری و استخدامی می بایست در بستر سامانه کارمند ایران نیز درخصوص صدور شماره مستخدم رسمی برای ایثارگران و همچنین تبدیل وضعیت کلیه کارکنان غیر رسمی ایثارگر...

صیاد قبادی

فاش نیوز - معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی (شماره ۱۰۰۵۱۶/۵۹۷۴۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱) حجت را بر دستگاه های اجرایی تمام کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه به استناد بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره) ۲۰قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور(، دستگاه‌های اجرایی مکلف اند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. مقتضی است کلیه دستگاه‌های مشمول قانون، اقدامات لازم برای تسریع در اجرای این منظور را در چهارچوب دستورالعمل مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به عمل آورند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و موظف است گزارش مربوط به اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه و عوامل تأخیر در اجرای حکم قانون یادشده را به دفتر رییس جمهور و دفتر معاون اول رییس جمهور ارایه کند.

 مفاد مندرج در متن فوق، حاوی تکالیف دستگاه اجرایی می باشد، که به عقیده نگارنده موارد زیر می بایست در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد:

1- کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول طرح اقدام لازم را به عمل آورند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است نسبت به رصد ماهیانه آمار و اطلاعات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از طریق سازمان اداری و استخدامی برای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ملی و جهت سازمان ها و دستگاه های اجرایی استانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها اقدام نماید.این کار مستلزم انتصاب فردی متعهد،متخصص و انقلابی از جامعه ایثارگران می باشد.پیشنهاد می گردد ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران سریعا نسبت به انتصاب فرد مذکور بعنوان مشاور ریاست بنیاد و مسئول پیگیری امور تبدیل وضعیت استخدامی دستگاه های اجرایی اقدام نماید.

پیشنهاد می گردد بنیاد گزارش تخلف دستگاه های اجرایی که از قانون مذکور تبعیت نمی نمایند را علاوه بر دفتر رئیس محترم جمهور و دفتر معاون اول رئیس جمهور، به دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال نماید.

2- سازمان اداری و استخدامی مکلف است سریعا نسبت به صدور بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرایی نمودن قانون تاکید نماید. همپنین سازمان اداری و استخدامی می بایست در بستر سامانه کارمند ایران نیز درخصوص صدور شماره مستخدم رسمی برای ایثارگران و همچنین تبدیل وضعیت کلیه کارکنان غیر رسمی ایثارگر مشمول قانون مذکور، تسهیل گری نماید.

و در پایان بازخوانی پیام امام خمینی(ره) به مناسبت روز پاسدار، ضروری به نظر می رسد: و لازم است عموم دستگاههای اجرایی اموری را که‏‎ ‎‏مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است با‏‎ ‎‏کمال سرعت عمل نموده و تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول‏‎ ‎‏دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف حق بسیار بزرگی دارند. و اگر‏‎ ‎‏معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه ها برای‏‎ ‎‏اجرای امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال تراشی می کنند، به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند.( پیام امام به مناسبت روز پاسدار ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۱۸۳ - 26/3/59)

علی صیاد قبادی کارشناس ارشد مدیریت و پژوهشگر حوزه اداری و استخدامی