تاریخ : 1401,دوشنبه 21 شهريور13:40
کد خبر : 93078 - سرویس خبری : گزارش و گفت و گو

کاروان لبیک یا حسین اربعین ۱۴۰۱ (۵)

امسال کربلا عاشوراست!


امسال کربلا عاشوراست!

هواپیما به زمین می نشیند... گرمای هوا تعجب آور است. با پیاده شدن از هواپیما هُرم عجیبی صورت را چنگ می اندازد.

شهید گمنام

فاش نیوز - امروز با پرواز دومین گروه ۵۰ نفره از مسافران کاروان لبیک یاحسین ۶ به سوی نجف اشرف، عملاً اعزام اعضای کاروان کامل شد.

 


مسافران با زحمات مسئولین کاروان، وارد هواپیمای سیمرغ شدند... سیمرغی که شاید قرار بود جان های غبارگرفته زائران را جلا دهد و جانی تازه در وجود هر یک متبلور و متولد کند.

 

سفر با یک صلوات بلند در هنگام اوج گرفتن مسافران سیاه پوش سیدالشهدا آغاز شد... همه ذکرگویان و با حال و هوایی غریب سفر خود را آغاز کردند...
آن هم مسافران خاص این پرواز که با وجود تمام پیام هایی که از گرمای شدید داده میشد، حاضر شدند با انواع مجروحیت ها این مسیر سخت را بپیمایند.

هواپیما به زمین می نشیند... گرمای هوا تعجب اور است. با پیاده شدن از هواپیما هُرم عجیبی صورت را چنگ می اندازد.
مسافران با تلاش های مسئولین کاروان سوار بر ون ها میشوند و به موکب امام رضا در عمود ۲۸۵ منتقل می شوند.

 

نماز جماعت برگزار شده و ناهار، برکت عاشقانه نذری امام رضاست‌... عاشقت میکند وقتی در مسیر کربلا... اولین نشانه ای که میبینی از ولی نعمتت است.

همه به استراحت و زدودن غبار راه مشغول اند و چشم به راه زیارت شاه نجف... اما!
انگار این بار قسمت نمی شود زیارت امیر عاشقان از نزدیک.... به دلیل ازدحام جمعیت از سیطره راه حرم را بسته اند و... فقط حسرتی می ماند در دل و دیده...

 

با پایین رفتن خورشید داغ کربلا...
نماز مغرب که اعاده میشود... کاروان آماده میشود برای حرکت.
قرار است نذر دل ها و نذر قدم ها اجرا شود و کاروان برود برای حرکت از عمود یک...
                                                                                           تا قدمی از قدم های مسیر عاشقانه سیدالشهدا حیف نشود و از دست نرود.

 

 عکس و گزارش از "شهید گمنام"