تاریخ : 1401,شنبه 02 مهر17:08
کد خبر : 93331 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

پست بانک برام عدم حضور زده و توجه نمیکنه!مصطفی ملیانی - بنده برادر شهید محمد ملیانی هستم. ۱۲سال در اماکن رفاهی پست مشغول بودم و نیروی شرکتی به خاطر کرونا اماکن تعطیل شده وبرای من نامه عدم حضور زده اند و من هرچه نامه از بنیاد شهید بردم، کار من را درست نکردند. انگار که به نامه بنیاد شهید اهمیتی نمی دهند.

برای استخدام رفتم ولی ۹ماه بیکار هستم و شرمنده خانواده هستم از شما عاجزانه کمک می خواهم.

جناب دکتر بنده از خانواده شهدا هستم. نیروی شرکتی بودم در اماکن رفاهی پست بانک مشغول به کار بودم ولی برای من نامه عدم حضور زدن.

هرچه نامه از بنیاد شهید میبرم به کارم رسیدگی نمی‌کنند.

خواهشمندم به کار من رسیدگی کنید با تشکر  کد ملی ۳۹۳۰۶۳۷۶۵۰