تاریخ : 1401,یکشنبه 03 مهر20:39
کد خبر : 93353 - سرویس خبری : سیاسی

یک نظر و یک پاسخ تبیینی


یک نظر و یک پاسخ تبیینی

مردم خیابان نریخته اند. تعدادی معترض و تعدادی مخرب؛ این تعداد را معادل کل مردم خطاب کردن خطاست. بله درست می فرمایید باید به داد مردم رسید ولی این اغتشاشات دقیقا زمانی رخ می دهند که...

فاش نیوز - «گرانی ها و فسادهای اقتصادی مردم را جان به لب کرده و به خیابان ها ریخته اند و از این فرصت اغتشاشگران حداکثر استفاده را می کنند. پس باید مسئولین زنگ خطر نابودی کشور را احساس کنند و به خود بیایند فقر و فساد اقتصادی کمر ما را شکسته به دادما برسید.»   

 بزرگوار شما دو مسئله را با هم مخلوط فرمودید گرانی درسته(برمی گردد به تحریم و بیشتر از آن کم توانی برخی مسئولان و نمایندگان) و غفلت از بهره وری و..؛ فسادهای اقتصادی را هم اغلب فقط آنهایی را می شناسیم که توسط نظام شناسایی و منتشر شده است(پس نظام خاصیت ضدفساد و فساد سیتزی دارد ولی کاملا موفق نیست؛ چون مدیر با لیاقت کافی کم دارد) این هم درست؛ و اینکه مردم در فشاراند و زجر معیشتی می کشند هم درست؛

ولی بزرگوار، مردم خیابان نریخته اند. تعدادی معترض و تعدادی مخرب؛ این تعداد را معادل کل مردم خطاب کردن خطاست. بله درست می فرمایید باید به داد مردم رسید ولی این اغتشاشات دقیقا زمانی رخ می دهند که گشایشی اقتصادی، سیاسی، بین المللی و... و یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری سنگین خارجی یا توافق بی‌قید و شرط و... در ایران در حال رخ دادن باشد. و عجیب که هر بار موفق بودند چون سرمایه عین پرنده ترسوست. باید احساس آرامش و امنیت کند تا فرود آید و آشیان بسازد و می دانیم که بدون جلب و جذب سرمایه‌گذاری های سنگین (بویژه ارزی خارجی) نه پول با ارزشتر می شود و نه اشتغال خارج از انتظاری ایجاد می شود و نه آبادانی و نه رفاه عمومی و.....چندان چشمگیری حاصل می شود؛ مگر با ارتقاء بهره وری که متاسفانه حسادت و فشل سالاری در ایران اجازه ارتقاء بهره وری را نمی دهد.

| وحید نادر شاگرد اتوبوس