تاریخ : 1401,دوشنبه 04 مهر13:17
کد خبر : 93368 - سرویس خبری : دفاع مقدس

آشنایی با جبهه‌های درگیر در تهاجم رژیم بعث به ایراناز آنجا که در هفته دفاع مقدس هستیم، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس طی اطلاع‌نگاشتی جبهه‌های درگیر در تهاجم رژیم بعث به ایران را معرفی کرد.

 

 به مناسبت هفته دفاع مقدس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در اطلاع‌نگاشتی جبهه‌های درگیر در تهاجم رژیم بعث به ایران را معرفی کرد که در ادامه می‌بینید:

آشنایی با جبهه‌های درگیر در تهاجم عراق به ایران

 


منبع : defapress.ir