تاریخ : 1401,دوشنبه 04 مهر16:09
کد خبر : 93390 - سرویس خبری : اخبار

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۴ مهرروزنامه های دوشنبه ۴ مهر تیتر نخست خود را به موضوعاتی چون حضور حداکثری، حضور مردم؛ رمز پایان آشوب، اختصاص دادند.


منبع : mashreghnews.ir