تاریخ : 1401,پنجشنبه 14 مهر16:15
کد خبر : 93638 - سرویس خبری : اخبار

دستبرد صدا و سیما به ثمره خون شهید آوینی!


دستبرد صدا و سیما به ثمره خون شهید آوینی!

شهید سید مرتضی آوینی با تولید مجموعه های فاخر روایت فتح، تا زمان حیات دنیوی اش درگیر کج اندیشی های مدیران وقت صدا و سیما بود و اکنون نیز نسل بعدی مدیران رسانه ملی به راحتی حقوق معنوی این نشان مقدس را...

فاش نیوز - سازمان صدا و سیما بدون اخذ مجوز از صاحب نشان هنوز در حال بهره برداری غیرقانونی از نام و نشان موسسه روایت فتح می باشد و تذکرات کتبی و شفاهی داده شده به رئیس این سازمان نیز تاکنون نتیجه ای نداشته است.

موسسه فرهنگی روایت فتح که ثمره خون شهید آوینی است و برابر اعلام رسمی قوه قضائیه و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا سال ۱۴۰۴ به نام مهدی همایونفر  ثبت شده است، مدت هاست بدون اخذ مجوز از صاحب نشان در حال بهره برداری توسط سازمان صدا و سیماست و بارها تذکر کتبی و شفاهی به رئیس این سازمان نیز نتیجه ای نداشته است.

 


به نظر می رسد گستره زیر پا گذاشتن حقوق معنوی افراد و جریان های فرهنگی توسط سازمان صدا و سیما دیگر به یک میدان وسیع و لایتناهی تبدیل شده است که این سازمان به راحتی و با استفاده از رانت و قدرت خود به راحتی حقوق افراد و مجموعه های فرهنگی را زیر پا می گذارد.
شهید سید مرتضی آوینی با تولید مجموعه های فاخر روایت فتح، تا زمان حیات دنیوی  اش درگیر کج اندیشی های مدیران وقت صدا و سیما بود و اکنون نیز نسل بعدی مدیران رسانه ملی به راحتی حقوق معنوی این نشان مقدس را زیر پا می گذارند.

| مرتضی حفیظی