تاریخ : 1401,پنجشنبه 14 مهر21:01
کد خبر : 93714 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

ریشه اغتشاشات اخیروحید نادر شاگرد اتوبوس - آشوب با اعتراض فرق دارد و این برداشت که ریشه آشوب های اخیر گرانی و ... است، با آنچه در کف خیابان(تجمع های آرام همراه با کشف حجاب حداکثر چند هزار نفری) و شعار و آشوبگران(زن؛ زندگی؛ آزادی؛ و حجاب و ..) و عدم همراهی و عدم هم صدایی مردم(که شدیدا تحت فشار گرانی و سوء مدیریت و.. هستند) دیده می شود، کاملا منافات دارد.

داعش و کومله(صحنه گردانان اصلی اشوب ها) با هدف عقیم و کم اثر کردن پیآمدهای اقتصادی و ... توافقات نشست شانگهای و پیامدهای انسانی اخلاقی سیاسی اجتماعی و بین المللی راهپیمایی بین ادیان اربعین میدان آمدند.

برای آنها فقط ناآرامی یکی دو ماهه مدنظر است که سرمایه گذاری خارجی و ارزی در ایران منتفی گردد. عین نا آرامی تیر 1378؛ نا آرامی سوسک؛ ناآرامی 1388 (خنثی کردن نامه های اوباما و تغییر نظر وی) و ...