تاریخ : 1401,شنبه 21 آبان13:45
کد خبر : 95223 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

بنیاد پرونده پدرمو رفع مسدودی کنید!پرورش - پدربنده سال ۶۲و در زمان جنگ و ناامنی ها با عضویت بسیج وبعدبا کدپاسداری به ماموریت میره.درحین انجام ماموریت به علت نامشخصی (تصادف ،درگیری،یا...) در منطقه ماموریتی خود با خودروی سازمانی با رای اولیه سپاه شهید و مدت ۱۸سال تحت پوشش بنیاد شهید اصفهان قرارگرفته ودرگلستان شهدا خاکسپاری شده. متاسفانه به همان دلیل مسخره منطقه عملیاتی و نوع شهادت بنیاد پرونده را مسدود ومتوفی حین خدمت (ماموریت)اعلام میشود.

اولا وقتی شهادت احراز میشود تجدید احراز به چه معناست؟ثانیا با مراجعه به ستادکل سپاه اصفهان وارائه مستندات اقدام انجام نمی دهند. خواهشمندم اگر اختلافی بین بنیاد و سپاه هست گناهش به گردن فرزندی که درسال ۶۲ فقط یک سال داشته انداخته نشود بالاخره اگر در ماموریت بوده که شهیده ولی حتی اگر فوت حین خدمت(ماموریت)هم باشه این فرد به خاطر دفاع یا خدمت به انقلاب و کشور خون خودشو کارکرده و روا نیست خانواده به حال خود رها بشوند.

حتی الان هم کسی تصادف کنه دیه بهش میدن .چطوری دراون زمان درحین ماموریت سپاه نه بنیاد ونه سپاه جوابگو نیستند؟ لطفا این پرونده های اختلاف بابنیاد را حل نمایید..شهید یعنی هرکسی که جانش را در راه دفاع،پشتیبانی، ماموریت، درگیری یا حتی کمک به سایر مردم بی گناه و حفظ کشور از دست بده....چقدر تناقض وجود داره..

من فرزند پاسدارشهیدم با کد پاسداری ۳۳۰۳۲۰۳۱۸۷۹به نام حسین پرورش عاجزانه خواهشمندم پرونده شهادت پدرم در بنیاد را رفع انسداد نموده یا فوت حین خدمت حداقل خون پدرم را پایمال نکنند.

تشکر