تاریخ : 1401,پنجشنبه 26 آبان19:27
کد خبر : 95454 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

حکمت خداوند را بعد از صبوری باید مشاهده کرد!حسن حسینایی (فرزند شهید)  -  سلام؛
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست
انسان وقتی مشکلی یا سختی یا سربالایی می بیند نباید ناامید شود. چه بسا خیرش در همان است.

رشته ای برگردنم افکنده دوست / می کشد هرجا که خاطرخواه اوست

چه بسیار انسان های خودساخته خداساخته که فشارهای زمانه و حکیمانه خداوند را زمانی متوجه می شوند که به دل خطر و مشکلات زدند. در رفاه وآسایش حداکثری هیچ انسانی خودساخته نمی شود. جهد و تلاش باید کشید و حکمت خداوند را بعد از صبوری باید مشاهده کرد.

اگر با من نبودش هیچ میلی / چرا ظرف مرا بشکست لیلی

به قول کارشناسان زمین شناسی الماس از فشار حداکثری لایه های زمین به سنگ ها حاصل می شود. اگر فشار کمتر باشد سنگ طلا می شود و فشارکمتر نقره و کمتر آهن و بعد حلب کهنه و زغال سنگ.

امید که پیش خدا و روح پاک شهدا و ضمیر زلال جانبازان و مردم شریف ایران زمین، همچون زغال، رویمان سیاه نباشد. آمین