تاریخ : 1401,یکشنبه 06 آذر19:20
کد خبر : 95745 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

قابل توجه مجلس و دولت انقلابیمحسن -  سلام؛ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که پشتیبانی از جبهه مقاومت در کشورهای مختلف جهان موجب عمق استراتژیک دفاعی و نفوذ مقتدرانه نظام اسلامی می باشد، با افتخار پذیرفتیم و از فرمایشات ایشان بطور قاطع دفاع می کنیم؛ لیکن در برنامه ریزی های بعمل آمده سهم ایثارگران ایران از پشتیبانی و حمایت تقریبا به صفر رسیده است.

لذا اکثریت ایثارگران ایران اعلام نا رضایتی کردند؛ زیرا آنطور که نیروها و ایثارگران در کشورهای جبهه مقاومت پشتیبانی و حمایت می شوند از ایثارگران ایرانی هیچگونه حمایت و پشتیبانی نشده بلکه در اکثریت موارد در ارگان های دادگستری و دولتی با ضدیت و کارشکنی نیز مواجه گردیده ایم. بنابراین تجدید نظر کلی در حمایت از ایثارگران بسیار ضروری و واجب است که می تواند در مجلس و دولت انقلابی بصورت قوانین حمایتی همچنین رشد و ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت تصویب شود.

اگرچه مجلس و دولت همواره از ایثارگران حمایت کرده اند لیکن ایثارگران هیچ وقت صرفا به دنبال رفع مشکلات مادی نبوده اند بلکه بشدت نیازمند حمایت و پشتیبانی معنوی می باشند که طی دهه 90 علاوه بر مسایل و مشکلات مادی، متاسفانه با ضدیت و کارشکنی برخی مسئولان در ارگان های مختلف نظام اسلامی همچون دادگاه ها، دانشگاه ها، بانک ها و بویژه در بنیاد مواجه شدیم.

ادامه این روند موجب تضعیف نظام اسلامی و پیشروی و جسارت و گستاخی دشمنان نفوذی در ارگان های نظام و سطح جامعه می باشد که ضرورت دارد در مجلس و دولت انقلابی به اینگونه امور مربوط به مشکلات داخلی کشور در اولویت رسیدگی نمایند.