تاریخ : 1401,یکشنبه 11 دي19:23
کد خبر : 96775 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

یک بحث حقوقی درباره سنواترسول عشقی - سلام؛ در جواب حمید آقا باید دوباره پاسخ بدهم؛ در قانون استخدام ناجا سال ۸۲ صراحت قانون داریم کارکنان با داشتن هر سال خدمت عملیاتی در صورت بازخریدی یک و نیم سال حساب می شود؛ یعنی فردی که دو سال مناطق عملیاتی خدمت کرده می‌شود سه سال و زمان فقط بازخریدی حالا هر چند سال شد شد، طبق همان سنوات، یک و نیم برابر حقوق دریافتی حساب می شود و به فرد می‌دهند.

و باز لازم به ذکر است کسی ده میلیون حقوق دریافتی دارد، یک و نیم برابر می‌شود ۱۵ میلیون تومان. حالا فردی ۱۰ سال سابقه دارد، همان ۱۵ میلیون تومان ضرب در ۱۰ سال می‌شود. با مرخصی‌های نرفته که جمع بازخریدی می‌شود و باز بالا توضیح داده بودم، اینجا فرد می‌تواند همان که بازخرید شده، سنوات بازنشستگی خود را هر چند سال کسر شده را هم بگیرند و می‌توانند هم نگیرند و آن سابقه را ادامه دهند؛ که من توصیه می کنم و خاوهش دارم همکاران به خاطر همین، سنوات بازنشستگی که کسر شده را نگیرید و بیرون ادامه دهید حالا با کار کارخانه یا فرد خودش آزاد واریز کند.

بعضی همکاران می‌آیند این پول سنوات بازنشستگی را می‌گیرند از سازمان مربوطه، حالا ارتش یا سپاه یا ناجا؛ خلاصه خود را به مشکل می اندازند. حالا بحث جواب دوستمان حمید آقا به حاشیه هم کشید و در ادامه جواب حمیدآقا می توانید شکایت دیوان عدالت اداری تنظیم کرده و طرف شما هم سازمان ناجا؛ مطمئن باشید تا ریال آخر را خواهید گرفت.