تاریخ : 1401,یکشنبه 09 بهمن19:30
کد خبر : 97632 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

سربازی با مجروحیت بالا، درصد پایین و کمیسیونی که نادیده می گیردحتی پزشک ششم نگذاشت آن ۵ پزشک دیگر این موضوع را بفهمند و در آخر درصد شیمیایی که خود بنیاد در سال ۸۱ به من داده بودرا حذف و از لحاظ مجروحیت های دیگر هم حداقل امتیاز مربوط به من داده شد.

عبدالمجید موسوی  - بنده در سال ۶۳ در حین خدمت سربازی در منطقه آبادان سه مرتبه و در سه تاریخ مختلف مجروح و در سال ۶۴ بعد از پایان خدمت سربازی در عملیات والفجر ۸ نیز شیمیایی شدم.

بر این اساس در چارچوب قانون و بر اساس مقررات سه مجروحیت سربازی همراه با مجروحیت شیمیایی در دومین کمیسیون پزشکی در سال ۸۱ جانبازی ام تایید و۳۰درصد لحاظ شد.

اما در سال ۹۷ به علت شدت مشکلات ناشی از مجروحیت در کمیسیون پزشکی شرکت کردم که ۵ دکتر از شش دکتر موارد مورد تایید احراز را تأیید کردند. ولی دکتر ششم که سالمند هم بود با بد اخلاقی نخواست مرا معاینه کند و گفت که شما نیاز به معاینه من ندارید و حتی باید از شما مقداری درصد کم کنیم تا بدهکار شما نباشیم!.

بعد از چند ماه نتیجه همان ۳۰ درصد اعلام شد بنابر این به مرکز تهران کمیسیون پزشکی مراجعه کردم که گفتند: پزشک ششم حذف و رد کلیه موارد را برای شما از همکاران خود درخواست کرده بود و آنها هم پذیرفته اند که ما مسئولین کمیسیون پزشکی بعد از درخواست اصل پرونده و بررسی ها، به پزشک اعلام کردیم هیج گونه ظاهر سازی در کار نبوده و پرونده جانباز سالم می باشد.

ولی چه فایده که علاوه بر اینکه درصدی که در آن کمیسیون برای من توسط همکاران پزشک لحاط شده بود برگشت داده نشد. حتی پزشک ششم نگذاشت آن ۵ پزشک دیگر این موضوع را بفهمند و در آخر درصد شیمیایی که خود بنیاد در سال ۸۱ به من داده بود حذف و از لحاظ  مجروحیت های دیگر هم حداقل امتیاز مربوط به من داده شد.

هر چند که تمامی موارد ذکر شده در سیستم کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز موجود است و حتی از  پزشک ششم در مورد کارش خواسته شد توضیح دهد که چرا این کار را کرده است.

اما پزشک ششم در توضیح گفته تمامی درخواست ها( حذف و رد کلیه موارد) و همچنین پیگیری های بعدی توسط خود او بوده است و همکاران فقط جهت احترام با او همکاری کرده اند و هدف وی خدمت و انجام وظیفه بود.

متاسفانه انجام وظیفه ای که به ابطال کمیسیون منجر شد و بعد از اینکه متوجه اشتباه پزشک شدند باز هم حق من احیا نشد.!

کمیسون پزشکی آبان ۹۷ اهواز مورخه۱۱/۸ (به نام عبدالمجید موسوی) از جمله آن بود که چند بار تا مرکز رفتم اما به من گفتند پیگیری نکن همین درصد را هم صفر می کنند. گویا آن پزشک از رئیس و مقاومت کمیسیون پزشکی مرکز قدرت بیشتری داشته ‌است.

تمامی موارد ذکر شده بدون یک کلام کم و یا زیاد در پرونده و سیستم کمیسیون پزشکی مرکز موجود است و از شخص یا اشخاصی که می توانند حق از دست رفته من را احیا کنند تقاضا دارم که رسیدگی و حق را به حق دار برسانند.