تاریخ : 1401,یکشنبه 30 بهمن13:30
کد خبر : 98121 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

ضرورت اجرای تبدیل وضعیت در سال جاریفرزند جانباز طرحی سال ۱۴۰۳ - من دانشجو علوم پزشکی ام، دوسال دیگه طرح دارم.

اگر این قانون تبدیل وضعیت شامل همه طرحی ها نشه کاملا بی عدالتی ست، مثلا امسال فرزندان رزمنده طرحی هم تبدیل شدند حتی زیر ۶ ماه هم می شناسم که با پارتی و آشنا چند روز کم داشت درستش کرد و رسمی شد، حالا سال های آینده ببینید چه می شود، میایند میگن دیگه بودجه نداریم و تبدیل تمام میشه،من که فرزند جانبازم حقم کمتر از بقیه هست؟

فقط گناهم اینه که طرح من در زمان اجرای این قانون نخواهد بود؟ نمایندگان  فقط به فکر خودشونن، چرا این قانون نباید دائمی بشه؟ چرا فرق بین طرحی ها میگذارید؟ چرا قانون مقطع زمانی دارد؟

این ظلم به طرحی های سال های آینده نخواهد بود؟؟ این مشکل خیلی هاست.

فاش نیوز ممنون میشم لطف کنید این متن را جایی نشر بدهید که نماینده های خوش فکر ما ببینند که چقدر قانون تبعیض آوری را خلق کردند ....