تاریخ : 1401,جمعه 28 بهمن15:08
کد خبر : 98157 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

درخواست واگذاری خانه های سازمانی یزد به ساکنینهادی بیک  -  اینجانب ۲۰ساله ساکن خانه های سازمانی یزد بوده و ایثارگر و بدون خانه می باشم؛ داری سه فرزند.

استانداری یزد از دادستانی حکم تخلیه گرفته و در سرمای زمستان، بدون در نظر گرفتن شرایط اینجانب که با حقوق اندک، توانایی اجاره منزل ندارم، فشار بر تخلیه منزل آورده اند.

لطفا جهت واگذاری این منازل به ساکنینش اقدام فرمایید و ما را از این بلاتکلیفی نجات دهید.