تاریخ : 1401,شنبه 06 اسفند16:11
کد خبر : 98337 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

روز جانباز به تمام مسئولین جبهه و جنگ ندیده مبارک!محمدباقر سمیعی کرهرودی - جانباز ۵۰ درصد و فرزند شهید و برادر شهید اراکی هستم هیچ کس حاضر نیست حتی مشکلاتم را بشنود چه رسد به برطرف کردن آن وقتی آنقدر تبلیغ درباره رسیدگی به مشکلات ایثارگران رو می بینیم به خود شک می کنم.

شاید وقتی پدر در آغوش خودم به شهادت رسید، یا زمان شهادت برادرم در جنگ بود یا هر بار پس از مجروحیت به خط برگشتم خواب بودم.

وگرنه کجای دنیا با کسی که هم از جان خود و خانواده خود گذشته، مثل ترویست ها و مخالفان آن کشور برخورد می کنند؟!

فقط خجالت بکشید که امروز با مشکلاتی که مسئولین برای من ایجاد کرده اند به .... بارها درخواست ملاقات با مسئولینی که هر روز هزاران عکس از دیدار با ایثارگران را می گذارند، داشتم ولی موافقت نشد.

اشکالی ندارد؛ روزهای سخت را ما در میدان بودیم؛ ولی شما مسئولین بی معرفتی کردید ما را فراموش کردید.

روز جانباز به تمام مسئولین جبهه و جنگ ندیده مبارک!