تاریخ : 1401,چهارشنبه 10 اسفند13:03
کد خبر : 98425 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

چرا ارتش هزینه دندان پزشکی میده ولی بنیاد نه؟!علی - باسلام؛ چندین بار به دندان پزشکی مراجعه کردم. توی همین ماه شاید دورغ نگفته باشم حدود ۱۷ یا ۱۸ میلیون بابت ترمیم و کشیدن دندان دادم.

رفتم بنیادب ابت هزینه دندان پزشکی؛ گفت بنیاد پول دندان را نمی دهد. گفتم چرا ارتش با دندان پزشک ها قرارداد داره؟ گفت ما نداریم.

مردم عادی که نمی دونن بندگان خدا میگن خوش به حالتون! شما پول درست کردن دندون نمیدین. همه دندان هاتون هم سالمه! ما هم از خجالت نمی دونیم چی بگیم. اگه بگیم که بابا بنیاد پول دندون نمیده که اون باور نمی کنه. پیش خودش فکر میکنه دورغ میگیم. راست هم میگه؛ چون ارتش به سربازهاش که جانباز هستند پول کشیدن یا ترمیم دندان ها را پرداخت می کنه؛ ولی امان از بنیاد شهید! هیچ امکاناتی بابت دندان پزشکی پرداخت نمی کنه.

آره اینم برادر درددل. ما همه مشکل داریم؛ ولی فکر می‌کنم فقط خودمون مشکل داریم! این بنیاد خوبیه که داره هممون رو با یک چشم نگاه میکنه. این یک کارش خوبه.

آقای قاضی زاده کار جانبازان را نمیزاره روی زمین بمونه؛ مشکل همه را حل کرده!