تاریخ : 1401,شنبه 13 اسفند00:37
کد خبر : 98467 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

بله آقای قاضی‌زاده!علی  -  باسلام در جواب آقای دکتر قاضی‌زاده بایدبه عرض برسانم شما حدود۲ سال پیش که به بنیاد شهید آمدید یه۵ک یا۶۰ درصدی به حقوق ایثارگران اضافه شده بود؛ چون وسط سال بود.

آقای عزیز، شما همه اون اضافات را به نام خودتون ثبت کردید. شمافقط یک ۱۰درصد از ایثارگران طلب دارید. آخه این۹۰درصد از کجا اومده؟

آقای عزیز، شما در این دو سال حتی یک خودرو به ایثارگران ندادید. حق پرستاری باید۵۷ درصد اضافه می شد؛ شما ۳۸ درصد اضافه کردید. بیمه تکمیلی را که بطور کامل نیست و نابود کردید. حق مرخصی جانبازان را حذف کردید. جانبازان ۳۰سال خدمت را به ۶۰سال سن اضافه کردید؛ که بعضی ازجانبازان در۱۵  یا۱۶ سالگی به جبهه رفتن که اگه شما خودتون ایثارگر بودید که در ظاهر هستید، آنها را درک می‌کردید و اجازه نمی دادید این اتفاق ها در بنیاد شهید بیفتد.

حالا نمی‌دانم شما این صحبت ها را به کی میگید؟! ما ایثارگران که می دانیم چقدر درحق ما کوتاهی شده.

نکنه برای تبلیغات ریاست جمهوری آینده‌ست؟ اگه بودجه بنیاد شهید ۹۰درصد اضافه شده، در دولت ۳۰۰درصد بودجه اضافه شده.

حقوق کارگر و کارمند ادارات ۳بابر شده؛ ولی در بنیاد شهید به قول خودتون ۹۰درصد که ما ایثارگران باید قبول کنیم؛ که قبول نداریم.

تبلیغات زیادی هم خیلی خوب نیست. وقتی زیاد بشه، مردم می دانند که یک جای کار ایراد دارد و می لنگد. بله آقای قاضی زاده!