تاریخ : 1401,شنبه 13 اسفند19:30
کد خبر : 98470 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

مراقب خودهمه پنداری و قضاوت سطحی باشیمجانباز 70 درصد - خودهمه پنداری و قضاوت سطحی کار اوناییه که یک عمره میگن مردم از نظام و انقلاب رویگردان شدن و هر سال میخوره تو دهنشون.
این مسایل طبیعیه و خیلی از توقعاتی هم که یک سری سعی میکنن با فضاسازی جابندازند هم درست نیست.
مثل این که فرقی بین جانباز 70 درصد و 5 درصد نیست و این که همه رو باید به یک چشم دید؛ که فقط ظاهرش قشنگه و این که با یک خلاف در بنیاد یا هرجای دیگر همه آن مجموعه را خلافکار بدونیم ....
آخر برادر من اکثر کارکنان بنیاد خودشون ایثارگر هستند. اون وقت یکی میاد میگه اگر کار را به ایثارگران می دادند ما هیچ مشکلی نداشتیم.
برادر عزیز با این طرز قضاوت و برخورد اگر شما جای اونا بودی که بدتر عمل می کردی.
خیلی از ما در قضاوت های بی محابایی که می کنیم مرتکب گناه میشیم.
مواظب باشیم گذشته خودمون رو نسوزونیم با تهمت و اهانت و قضاوت سطحی، عجولانه و....