تاریخ : 1401,پنجشنبه 18 اسفند01:34
کد خبر : 98604 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

بیانیه گروهی از فرزندان ایثارگران ۸ سال دفاع مقدسایثارگران ورودی ۱۴۰۱ - بیانیه فرزندان ایثارگران ٨ سال دفاع مقدس در پی هتک حرمت و نادیده گرفتن حقوق حقه ایثارگران در بودجه١٤٠٢ مقام معظم رهبری: صاحبان اصلی انقلاب، ایثارگران و خانواده های آنها هستند...

پیرو طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس در مورخ ١٤٠١/١٢/١٥ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید بند (و) تبصره ٢٠ بودجه سال١٤٠١، در بودجه سال١٤٠٢ (تبدیل وضعیت ایثارگران) و موضوعات پیش آمده در آن جلسه که موجبات ناراحتی خانواده بزرگ ایثارگران ٨سال دفاع مقدس را فرآهم نموده است موارد ذیل جهت شفاف سازی ذهن آن دسته از نمایندگان به اصطلاح انقلابی که در جبهه مخالفین قرار دارند مطرح می شود.

١- با توجه به اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران در دو سال متوالی با رأی قاطع نمایندگان تمدید گریده است، تبعیض ایجاد شده در تاریخ ١٤٠١/١٢/١٥ مبنی بر عدم تمدید این قانون برای بودجه ١٤٠٢، موجب خدشه‌دار شدن وجهه ایثارگران و همچنین ناراحتی آشکار در بین جامعه ایثارگری که همواره حامی نظام و رهبر کبیر انقلاب هستند، گردیده است.

٢- با بی توجهی اهانت آمیز تعدادی از نمایندگان به ظاهر انقلابی به نیازها و مسایل خانواده ایثارگران که خود نیز از رزمندگان سرافراز دفاع مقدس بوده اند و عدم برخورد قاطع فراکسیون ایثارگران مجلس با افراد خاطی، نزد جامعه ایثارگران هرگز پذیرفتنی نیست و موجب خشم و تکدر خاطر ایثارگران گردیده است. لذا جامعه ایثارگر خواهان برخورد قاطع فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی به عنوان حامی ایثارگران، بطوری که شایسته جایگاه این فراکسیون باشد، با نمایندگان خاطی می باشد.

اتفاقات روز یاد شده از جنبه عمومی نیز موجب بهت و حیرت شده است که چرا در بین تعداد کثیری از نمایندگان مجلس، شخصی به عنوان حامی جامعه ی ایثارگری، خصوصا از فراکسیون ایثار، در مقابل توهین ها و اجحاف ها در حق این عزیزان قد علم نکرده است؛ که در واقع از فراکسیون ایثار توقع حمایت بیشتری در این زمینه داشتیم. این موضوع برای مجلسی که عنوان انقلابی را یدک می کشد باعث شرمساری و تأسف است.

در پایان به دو نماینده خاطی در این امر که در صحن علنی به وضوح به جامعه ایثارگر و فرزندان آنها اهانت نموده اند یادآور می شویم نخبگان علمی و عملی، افرادی بودند که لبیک گویان به فرمان امام خمینی (ره) از جان و ناموس و وطن پاسداری کردند. حال این نمایندگان بابت رفتار اهانت‌آمیزی که داشتند موظف هستند با انتشار بیانیه ای از گفتار خود در آن جلسه اظهار ندامت نموده و از خانواده ایثارگران دلجویی نمایند.

از مجلس انقلابی درخواست می شود مجددا در مورد طرح تمدید تبدیل وضعیت ایثارگران در بودجه ۱۴۰۲ نگرش واقع بینانه و انقلابی داشته باشند و بدانند امنیت شغلی برای افرادی که امنیت کشور را بر خانواده، جان، مال، تحصیل، کار و ... در اولویت قراردادند، خواسته زیادی نیست. ما فرزندان انقلاب خواسته و مطالبه خود را پیگیری می کنیم.

|| ایثارگران ورودی ۱۴۰۱