تاریخ : 1401,پنجشنبه 18 اسفند14:22
کد خبر : 98605 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

تکلیف ما را با این ادارات روشن کنیدع قاسمی - باسلام خواهش می کنم از فاش نیوز این سوال را که خیلی از خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان که زمان استخدام محل کارشان دولتی بوده و در اواخر دهه 80 یعنی ازسال 87 به بعد خیلی از این ادارات و سازمانها و خصوصا بانک ها از دولتی به خصولتی واگذار شدند که بهانه ای جهت اجرایی نکردن قوانین مصوب مجلس و دولت داشته باشند. ازطرفی زمانی که شاغل بودیم، از فوق العاده ایثار خبری نبود. متاسفانه قشر آزادگان که هیچ اطلاعاتی از ماده 13نداشتند، همه موافقت کردند و طبق همین ماده هر سال اسارت 2سال محاسبه شد و تمام آزادگان بالای 5-6 ساله و یاجانبازان بالای 50 درصد نهایت تا قبل از سال 90 همه بازنشسته شدند و الان از قانون جایگزین فرزند و دریافت فوق العاده ایثار به دلیل اینکه خصولتی شدند، محل کارشان زیر بار این خدمات ایثارگران نمی روند.

درکل اینگونه امتیازات فقط شامل حال خود فرزندان شهدای انقلاب و جانبازان انقلاب که در مجلس و دولت و بدنه حکومت هستند شامل می شود. امثال بنده که سال 69 وارد ایران و بعد وارد در بانک صادرات شدم، از کجا باید مطلع می شدم که در آینده این بانک واگذار می شود، از دولتی بودن خارج شده و هیچ امتیازی برای امثال بنده نخواهدداشت.

این ظلم بزرگی درحق این قشر مستخدم ادارات دولتی که بعد از چندین سال به خصوصی یا خصولتی تبدیل شدند می باشد. ازطرفی این خصولتی ها هرجا که به نفعشان باشد می چرخند؛ یا خصوصی می شوند یا دولتی؛ برای عیدی و حقوق میگن دولتی هستند؛ برای استفاده از امتیازات ایثارگری میگن ما خصوصی هستیم! خواهشا برای یکبار هم شده وضع ما را با این ادارات روشن کنید.

|| آزاده بالای 8سال اسارت و جانبازه 65 درصد بازنشسته بانک صادرات