شناسه خبر : 93348
چهارشنبه 06 مهر 1401 , 13:45
اشتراک گذاری در :
عکس روز

جانبازان ماده۳۸ و آیین نامه بازنشستگی بنیادشهید

آیین‌نامه غیررسمی بازنشستگی جانبازان مغایر با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است...

فاش نیوز- جانبازان ماده 38 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، چیزی فراتر از قانون از مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی خواهند.

 مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی "قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون" را بر عهده دارد و اجرای درست و دقیق قوانین مصوب مجلس از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باید با نظارت مجلس - که وظیفه ذاتی آن است - بایستی صورت گیرد.

قانون زمانی که تصویب و ابلاغ می شود، اگر نظارت بر حسن اجرای قانون به درستی انجام نشود فقط بر روی کاغذ باقی خواهد ماند. چرا که اگر مجلس بهترین قانون را هم تصویب کنند و بر آن نظارتی نباشد دستگاه و متولی ارائه دهنده خدمات از اجرای درست و دقیق آن شانه خالی می کند و قانون را آن طور که دوست دارد به نفع خود تفسیر می کند.

نمونه بارز آن  آیین‌نامه من درآوردی و غیره رسمی بازنشستگی جانبازان از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران است که معلوم نیست بر چه مبنایی و چه قانونی تصویب شده است. این آیین نامه کاملاً مغایر با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین بالا دستی مانند برنامه ششم توسعه است.

در ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مورد احکام حقوقی و پاداش بازنشستگی جانبازان به صراحت گفته شده  است که احکام آنان همطراز با کادر شاغلین نیروهای مسلح با دو رتبه بالاتر تنظیم شود. همچنین تاریخ مبدا برای بازنشستگی و پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان باید از زمان مجروحیت - که منجر به از کارافتادگی کلی شده است -  محاسبه و لحاظ شود.

سخن آخر اینکه برای بازنشستگی جانبازان، ذخیره مرخصی های استفاده نشده و کلیه امتیاز هایی که برای شاغلین نیروهای مسلح لحاظ شده باید برای جانبازان ماده 38 هم لحاظ و اجرایی شود. آیا این قانون نیاز به تفسیر و آیین‌نامه من درآوردی و غیررسمی دارد که کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران طبق سلیقه خود برای ما آیین نامه بازنشستگی جدید تدوین می کنند؟

اینستاگرام
کل قانون حالت اشتغال ایراد داره

در بنیاد برای جانبازان پرتوان که در چندین سازمان و کارگاه مشغول بکار بوده اند و اکثرا بازنشسته هم هستند و یا حتی نماینده مجلس هستند، حکم از کار افتادگی کلی زده شده ؟! با حقوق حالت اشتغال و حق پرستاری و .....
انگاه برای جانبازان اعصاب و روان که به دلیل ناتوانی هرگز نتوانستند کار کنند، به بهانه کم درصد بودند چنین حمایت هایی انجام نشده است
ایین نامه و قانون حالت اشتغال کلا متعارف نیست
حمایتها می بایست متناسب و متعادل باشد
بسم رب شهدا
خوشابسعادت دلآورمردان مدافعین شهید وطن
باسلام خدمت شما برادر عزیزم
کاملا" درست میفرمایید
این قوانین وحی منزل نیستن بلاتشبیه!
حتما" نیاز به بازنگری جهت احقاق حقوق جامعه کلان ایثارگری ایران دارد.
مسئولین خوابن هر روز داریم شهید تقدیم ایران عزیز میکنیم بازم شاهچراغ ع.
هر روز ایران شهید آباد است.
مسلحمان کنید تا جمعشون کنیم با حرکت جهادی که در جنگ تحمیلی داشته ایم و داریم
بخاطر خدا این بازنشستگی وپاداش جانبازان را که اخرین امید انها بعد از شصت سالگیست طبق قانون عمل کنید وحداقل این امید اخری را نا امید نکنید .
سلام عزیزان جانباز بدانید که میدانندمنظورمجلس به اصطلاح انقلابی ودولت به اصطلاح مردمی ورئیس بنیاد ولی چه کنیم

تنها میتونیم همینوبگیم چراکه خرمابرنخیل ودست ما کوتاه، آهای بنیادی ها خجالت نمیکشید شرم نمیکنیدوجدانتان بیدارست یابخواب ولی بدانیدچوب خوداگربخوره صدانداره ولی دردش جانسوزتابحال بدکسی رانخواسته ام ولی حال که کاردبه استخوانم رسیده ازخدامیخوایم که درتقادفی اتفاقی قطع نخاع، قطع عضو، نابینا... شویدشایدشایدشایداونوقت ازدل ماآب بخورید، معلول جنگ
سلام..فقط یک حکم حکومتی ازطرف رهبری عزیزوفرمانده کل قوامیتواندمشکلات تمام جانبازان راباهردرصدی حل کند...بایدتمام جانبازان براساس درصدواززمان تاریخ مجروحیت موردمحاسبه برای دریافت حقوق وامتیازات قراربگیرند...نه اینکه یکی با5درصد حقوق بگیردودیگری با30درصدکمک معیشت بگیردودیگری هم هیچی نگیرد..ویکی هم دوتاحقوق بگیرد..اینهمه تبعیض وفرق گذاشتن وخط کشی بین جانبازان جز بی عدالتی چیزی نیست...تمام جانبازان زمان جنگ همگی درآستانه پیری قراردارند..چرایک جانبازبه بهانه دریافت یک کمک معیشت حق پرداخت بیمه تامین اجتماعی راندارد؟؟چرایک جانباززیر25درصدازتمام امتیازات محروم هست..وهمش برای 25درصدبه بالاست...ماجانبازان زیر25درصدحتی به اندازه یک مددجوی بهزیستی امتیازازبنیاد دریافت نمیکنیم...بهزیستی به یک مددجوحقوق میدهدوکارت میدهدونصف مبلغ بیمه تامین اجتماعی رابه مددجومیدهد..ودیعه مسکن میدهد..وام میدهد..بلیط هواپیما نیم بهاهست..به فرزندان مددجودکمک میکند..بیمه درمان میدهد..قبض آب وبرق وگازمجانی هست وجزدهک یک تاسه هستند..سهام عدالت یک میلیونی دارند ووو...خیلی امتیازات دیگر....وماجانبازان زیر25 درصدیک کمک معیشت میدهندودیگرهیچ...چرااینقدرمارادرتنگناقرارداده اید؟؟؟واقعأنمیدانید؟؟بخداکه بهزیستی خوب خدمات میدهدنسبت به بنیاد....
سلام خدمت تمامی کسانی که این مطلب رامی خوانند بنده درسن ۱۴ سالگی جانبازقطع نخاع شدم وتابه امروز۳۷سال است جانبازم وحقوق می گیرم .تااین سال ۹۳ گفتن شمابازشسته شدیدولی پول نیست ازسال ۹۳تاالان ۱۴۰۱منتظر نشستم به امید چندرقازپول بازنشستگی .حالا هم میگن باید ۶۰ساله باشی بااین اوصاف بنده که ۵۲ساله هستم و۳۷ساله جانبازقطع نخاعی هستم چشمم اب نمیخوره که بااین همه درد۸سال دیگردوام بیاورم پس به تمام مسولین نظام می گویم که من که به فرمان شمابرای دفاع ازکشوروملت به جبعه رفتم ودرسن ۱۴ سالگی درس وفوتبال رارهاکردم وخودم راروی ویلچروتخت انداختم برائت می جویم چراکه درطی این ۳۷سال هیچ روزخوشی ندیدم وفقط درحال گدایی ازشمامسولین بودیم تا ندگیمان بگذزدهیچ وقت نشد مابسیجیهاراهم مثل پاسدان رسمی یاکارمندان دولت بدانید وحق وحقوق قانونیمان راکه مجلس ۲۵سا است درطرح جامع خدمات رسانی به ایثارگران است رابدهید .دیگربرای جانبازان شماراه نفسی گذاشته اید فرزندانمان بیکارزنانمان بیمارخودمان که چک برگشتی هستیم .درمانمان نسیه خودروهیچ داروهیچ حالا هم قانون ازخوددرآوردی عزیزان مسول اگریک فرد معملوی وسالم درقانون ۳۰سال کارکند وبازنشسته شودباید برای جانبازان قطع نخاعی وشیمایی ۲۰سال باشد چراکه با۷۰درصدناتوانی جسمی وبیماری شروع بکارمی کنند وهرآن امکان شاادت آنها می رودهمان طورکه درفازنیوزهرماه یاهرهفته آگهی شهادت جانبازعزیزی راچاپ می کنند .این کاراکه نکردید امدید تاریخ مجروحیت راحساب نکردید ۷الی حسال ازجوانی وعمرجانبازبپای کی وکجانوشته شده است برای خودتان هم اینطورحساب می کنید خداازشمانگذردکه من نمی گذرم .
باسلام درجواب برادرجانباز ۷۰درصد ماده ۳۸ بسیجی عزیزبرادرمحترم مگه بنیاد به قوانین عمل هم کرده ازازل راه راکج رفته این بنیاد ازاول که نه بنیادشهید است نه بنیادایثارگران بنده چند بارمجروح شدم باراول ودوم بسیج بودم بارسوم سرباز چون حقوق بسیج بیشتر بود گفتندبارآخرمجروحیت حساب میشه بنده به جرم چندین بارمجروحیت حقم زایه شدکسی هم نیست بیاد بگه بابا مااشتباه کردیم بزار بیائیم سرخط درستش کنیم همه روئساهم میدونن راه اشتباه بوده ولی باز هم راه راکج میرن خب گناه ما چیه که جان وجوانیمان رادر راه اسلام ووطن دادیم شما مسئولین اشتباه کردیدولی ما تاوانش رادادیم حالابرادرعزیزم ازچه گلایه میکنی من جانباز که ۴۰سال است که نتونستم دکمه پیراهن وکمربندشلوارم راببندم میدانم چه میگوئی به خدابعضی وقت هاآنقدرناراحت میشم که باور کن اگه بخاطر اسلام نبود که می‌دانم یه کسی این همه خون ریخته راحساب می‌کند سرم را بدیوارمیزدم وخودم راراحت میکردم
سلام .به اطلاع همه جانبازان وانجمن جانبازان نخاعی می رسانم که ماجانبازان درشهرستان شهریاربکل ازیادمسولین رفته ایم .اصلا انگاریاماوجودنداریم یامسولین وجودندارند .بنیادشهریاروبنیادشهرری هم که اصلا اگرماجانبازان نخاعی زنگی نزنیم سال به سال کسی حالت راهم نمی پرسد .گفتم بگم نظردهید دیگرشهرها مثل تهران هم همینطوراست ؟
اقای نیازی واقعا دلم رو به درد اوردی خدا شاهده نود درصد جانبازا مشکلات شما رو دارن .وقتی کسی از کار افتاده کلیه دیگه نباید این مشکلاتو واسش درست کنن منم همین مشکلو دارم برادر من ولی تنها راه حرف زدن ما فاش نیوزه بنیادم کارمنداش یه جوری جواب ادمو میدن از زندگی بیزارمون میکنن .جواب این کاراشونو روز قیامت باید بدن
حاج بهروز عزیز سلام وارادت بزرگوار نمیدانم از دردهای خود بنویسم یا درد بچه ها دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست جزء خاک پاک میهن ونظامم که برای حفظش وجب به وجب خون دادیم ندانم کاری مسعولین بی لیاقت قبلی کشور از وزیر بگیر تا وکیلش کاری که چند سال قبل مسعولین با آموزش سالم اعضای فرهنگی و آموزشی برای بچه های بعد از جنگ اگر از راهنمائی شروع میکردن در مورد فرهنگ ایثار و شهادت آموزش می دادند امروز شاهد سوء استفاده از همین بچه ها را نبودند دلیلش نیز بیدار بودن بچه‌ها توسط مسعولین مربوطه می بود حتمآ فراموشتان نشده عرض کردم در جنگ اول با ید پیروزی را بدست می‌ اوردیم بعد اقدام می کردیم‌‌تا دشمن همیشه در کمین جرئت نزدیکی به این جوانان پاک سرشت را پیدا نمی کردند حالا هم دیر نشده باید مطلب به حق جوانان عزیزمان به گوش مسعولین برسد تا چهره کریح نفوذی های دشمن شناخته شود محو گردد دستی که به تمع تکه پاره کردن این مرز بوم پر گهر دراز شود قطع کردن دستان این ابلیسان بدست همان کسانی خواهدبود که با دست خالی با کل دنیا جنگیدن نه بدست عافیت طلبانی به ظاهر مسعول که بهانه ای شده در دست دشمن که فرزندانشان بقول خودشان دنبال علمی رفتن که در ایران وجود ندارد تا برگردن به وطن خدمت کنند شما بفرمائید کدامشان برگشتن تا ما نیز بدانیم دروغ نمی گویند والله بلاه جوانان دانشجوئی داریم مخ چه از نظر اقتصادی چه فرهنگی چه درهمه موارد که اگر فرمان یک وزارتخانه را همین حالا دستشان بدهیم طوری مملکت را آباد میکنند که آن آقای مشاور یا خود وزیر خوابش را هم نمی‌بینن دلیلش نیز داشتن تحرک لازم و انگیزه کافی و تجربه علمیست قابل توجه مسعولین که مسعولیت دارند ومی دانند که قدرت مدیریتشان ضعیف شده دوم فرسودگی وناتوانیشان است فقط کافیست همین جوانان زیر بیرق نظام باشند از این بادها وشیطنت ها طی چهل اندی سال خیلی ها را پشت سر گذاشتیم بارها عرض کردم ما باید سیاست مولا را پیاده کنیم دفع حد اقلی و جذب حد اکثری بنا نداشتم بعد از اظهارات آقای که خود جنگ ندیده بود دو بار آمد تا رزمنده وجانبازی را که خود هزار باربیشتر از ایشان می دانند پند دهند نظری را بنویسم ولی چون آقا فرمودن در این قظیه آظهار نظر کنید بنده نیز اطاعت امر نمودم ونظراتم را بیان داشتم ...ولعاقبته خیرون لل متقین..
آه و فرياد
آخ
خدايا تو هم مثل ما زياد قرص خواب مى خورى ؟!
سلام وبعدفقط خداحافظ دیگراگرهم حرفی مانده جانی برایمان نمانده .خدایابه توپناه میبریم ازظلم وستمی که به قول آقایان به سندهای گویای جنگ شده است وهمه درمظلومیت مطلق بسرمیبرند وساکت شهید می شوند .خدایابه توشکایت آورده ایم دیگردرکشورمثلا اسلامی کسی صدای فریادبچه های جنگ رانمی شنودخودت یاری کن که بجزتویاوری نداریم .یاالله مدی
درود و سلام بر شما دلاور مرد که حقگو ئید .
سلام لطفاً همه جانبازان بداند که اگر بنیاد به این کار قادر نیست خیلی زود و خیلی زود جواب بدهد وقت. کشی نکند تا اینکه با تجو خودمان در مجلس محترم خودمان کاری کنیم البته هر مسعولین ولایت وولایتمدار باشد در عصر ه وقت با پیگیری سریح انجام می دهد ما منتظر وقت هستیم نه دیگر وقت کشی لطفا دروغ به خوراک ماها ندهید
سلام پدر حقوق ۸میلیونی میگرفت چندسال پیش برای بازنشستگی مدارک داد الان حقوقش نصف شده چرا پدر من پاسدار بوده تو کمیته انقلاب هم بوده از جنگ مرخصی میاد ودرگیری بین اشرار پیش میاد که پدرم مجروح شد الان بعد ۲۵سال بیشتر حقوق دریافت میکرد الان نصفش کردن هیجا هم پاسخگونیست استان کرمان شهرستان فهرج محمد شهمراددخت دوبرادر شهید به نام حسن و حسین هم دارم خدای کی باید پاسخگو باشه با ۸ فرزند با این خرجها ...
ما ابروی این مملکت بودیم ما مدافع این نیهن بودیم . الان که حق و حقوق مون رو میخواهیم کسی نیست جواب بده و ارزشی برایمون نمیزارن خدایا تو کمکمون کن . برخی میلیاردی میبرن میخورن ما محتاج یه لقمه نون
سلام برخومتگذاران واقعی انقلاب.گویادربنیادشهیددست های پنهانی وجودداردکه میخواهندایثارگران راهمواره به کف خیابانها بیاورند.آیین نامه من درآوردی بازنشتگی ایثارگران باپیشنهادبنیادبه آقایان ارائه شده است.پس نتیجه میگیریم تمام سنگهای سرراه جانبازان ازسوی بنیاد گذاشت میشود.نه دولت.بنیادودولت باهم تصمیم میگیرندکه جکارکنندوقوانین رانسخ کنند.وکی بود کی بود رامیدازندتاحقوق اقانونی ایثارگران راپایمال کنند.همه آتشها ازگوربنیاد درمی آید.
فقط همه دست به دست هم بدهیم وپیگیرغرامت جنگی باشیم وگرنه بعد۴۳ سال هنوزنمیخواهندفکری بحال جانباز نابینا وقطع نخاع بکنن .نه فرزندبیکاردارن نه فرزند دم بخت نه مستاجرند .
غرامت جنگی هرنفرامروز۳۰میلیاردتومان هست یک پنجمش بهمون بدهنددرب بنیادببندنداینقدر زجرمون ندهند
به نام خدا. چرامجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح و روان سازی مصوبات قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران همت نمی کند؟.مواد وتبصره های قانون جامع چنان درهم پیچیده هست که گاهی خودش را نقص میکند،و نمونه اش واضح است. یقینا نمایندگان مجلس براین امرواقفند اما توجهی ندارند،زیرا به زعم خودشان بعدازجنگ دیگرنیازی به رزمندگان جانبازوآزاده ندارند و درحقیقت به عنصرایثارگرجانبازوآزاده اولا به چشم مددجو نگاه میکنند، ثانیا آنهارا هزینه برتلقی مینمایند، درظاهر امر ایثارگررا درمناسبتها لسانا تکریم میکنند اماقلبا یک عنصرمزاحم میدانند،اینهارا میشودرعملکردمسئولان تشخیص داد. مجلس شورای اسلامی درهردوره لااقل یک سوم رزمنده وایثارگر دارد،چرانتوانستندمصوبات قابل اجرا همراه با بودجه واعتبارمشخص ومناسب تصویب کنند؟.و چطور این مصوبات درباره خودشان خوب ودرست وبه موقع اجرامیشود اما برای عموم ایثارگران یا بارمالی دارد یا اعتبارش محقق نگردیده یا آیین نامه تهیه نشده است. برای اینکه فهمیده شود این مصوبات بعضا نادرست است لازم نیست حتما کارشناس یا دارای تحصیلات عالیه باشید، یک نگاه اجمالی به مصوبات کافیست تا جمع اضداد را دریابید. مشکل ماده وتبصره و آیین نامه اجرایی یکطرف، مشکل اصلی در بی تعهدی و تنبلی و بی انگیزگی مجریان این قانون است. درحالیکه کارکنان بنیاد به مرحله بازنشستگی رسیدند و میرسند اما ایثارگرآزاده وجانباز هنوزپیگیراجرای مصوباتیست که درسالهای۶۸ وبعدازآن تصویب گردیده وتاکنون اجرانگردیده است. مجلس و نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان ادوارمجلس یا اصلا قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران را نمیدانند،یا میدانند و توجهی ندارند،یا طوری تقنین نموده اندکه خودشان هم سردرگم گشته و سعی میکننددرگیرآن نشوند.مقوله جهادوایثاروشهادت یک آزمون الهی و تراز تعهد وتوجه کارگزاران نظام نسبت به این امرمقدس است، خداکه میداند،بنده های خداهم میدانند نسبت مسئولان پرشعاربی عمل را با این مقوله مقدس، و قیامت دورنیست.
بنام خدا . چرا بین جانباز آن بسیجی ووطیفه به علت . اجرا نکردن قانون بطور صحیح از جمله نکردن ماده ۳۸ایثارگران برای شاغلین وبازنشسته گان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تبعیض ایجاد می کند. امید اینکه قانون آنطوری که هست اجرا شود . بعد اینکه این حقوق مال مجروحیت است نه دوره اشتغال. اینکه اگر رفته ایم وشاغل شده ایم شما مجری قانون مجلس مقصر هستند واز لحاظ حقوقی باید پاسخگو باشید چرا که ما جانبازان با داشتن مجروحیت جسمی وروانی مجبور به کار بوده‌ایم. وهمین باعث شده که بیشتر صدمه ببینیم
تاریخ بازنشستگی از زمان مجروحیت درست است
درود بر عزیزان فاش نیوز که بی منت پیگیر جدی مطالبات همه ایثارگران هستند.انصافا ماده ۳۸و آئین نامه های پیوست آن مشکلات بیشتر جامعه هدف ایثارگری هست که چنانچه اعمال شود خیلی از مشکلات را حل میکند
خوشا بسعادت دلآورمردان شهید
چرا ذخیره مرخصی ها را حذف کردم.
سلام چرا به جانبازان درصد پایین عصاب روان هستم والان دوتا دستم تیک عصبی دارند کاری هم نمتوان کار کنم بیست دو پنچ ماه حصور در جعبه دارم رسیدکی نمیکد از بنیاد اقایا تشر یف اوردن زنده کی مارا هم دیدند درامد هم نداریم برای ما معشتی تعلق مکیرد چون درامد نداشتیم بای ما هک شش زدن هر وقت مراجعه میکنیم اقا می فرماید باید صبر کنید
سلام. ببخشید بخدا بحث منیت نیست بلکه ارزوی یه زندگی ولو ساده ساده در این میانسالی برای منی که از اول ابتدایی تا دوران دبیرستان رشته ریاضی که عازم جبهه شدم همواره نفر اول کلاس و نخبه ریاضی بودم ولی در سال۶۴که زخمی شدم و با بیش از ده ها ترکش در بدن و حدود دو تا ۱۵ روز بستری در بیمارستان در ان زمان را داشتم تنها ۱۳ درصد مجروحیت برا من اعلام شد و از ان به بعد من تا اواخر جنگ یکی دو بار دیگه هم به جبهه رفتم و برادرم هم شهید شد و بالاخره با تاخیر ۵ ساله بالاخره به دانشگاه و رشته مهندسی رفتم ولی با پایه ضعیف... و بالاخره با پاره مدرک دانشگاهی هیچوقت شغلی به ما که ندادند هیچ ، حتی انزمان به ما جانباز هم نمیگفتند بلکه میگفتند مجروح جنگی. تا اینکه در سالهای ۸۲ و ۸۳ برا ماها و این قشر از محروحین حق و حقوقی حتی با فیش حقوقی و اعلام زمان بازنشستگی تعریف و شروع شد ولی فقط روی کاغذ ماند تا این سالها شده کمک معیشت حدود ۵ میلیونی. ولی دیگه خبر ندارند که امثال ما هیچی که نداریم هیچ ولی اصلا زندگی نداریم.و بالاخره اینا شد شکستی در زندگی که تا هنوز و در ۵۵ سالگی و مجردی و انواع بیماری هنوز ادامه دارد.... تا اینکه خدا کی بخواد به دنیای نداشته و پر از گناهمون خاتمه دهد وگرنه از مسؤلین هیچی برنمیاد چون به یه کسانی بقولا درصد بالا با حقوق و مزایای زیاد داده اند که شاید الان دو سه شغل و حتی شاید شرکت و کلی سرمایه هم داشته باشند ولی امثال ما که بخاطر جبهه و مجروحیت از جوونی که هیچ بلکه از زندگی عقب افتاده ایم فقط قوز بالای قوزه... چون با صداقت پیش رفتیم و نخواستیم دنبال درصد و یا پارتی برا درصد باشیم جز فقط خدا... در پایان خدا ناکرده منظورم اهانت به همه جانبازان شریف چه درصد بالا و چه درصد پایین نبوده و نیست چون اکثر جانبازان ما بخصوص در درصدهای بالا واقعا حقشون بوده و حقشون بیشتر از اینا هم هست ولی منظور اینه شاید ماها هم یکی از همون عزیزان بودیم ولی خب!... ببخشید
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
تبلیغ کانال فاش در ایتابنر بیمه دیفتح‌الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره و مشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیlogo-samandehi