31 خرداد 1397/ ۰۷ شوال ۱۴۳۹
شناسه خبر : 55050
1396,چهارشنبه 08 شهريور09:21
اشتراک گذاری در:
عکس روز

کلام حضرت امام و حضرت آقا بر زمین مانده


ذوالفقار بابایی - کلام حضرت امام (ره) و حضرت آقا روی زمین مانده!

ما شعار میدیم یا عمل می کنیم؟

خدا با پیامبر و اولیاءش محشور کند این روح الله الموسوی الخمینی (ره) را...

وقتیکه حرفی می زد، حرفش حرف بود و عملش عمل.

 به مسئولان فرمودند" نگذارید پیشکسوتان خون و جهاد در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند".

 تا زمانی که زنده بود حرفش حرف بود و به آن عمل می کرد.

زمانی که شهرستان پاوه در محاصره کاملِ ضدانقلاب بود و توسط یکی از عوامل انقلابی خبر آن به حضرت امام رسید، فورا و بدون فوت وقت پیامی صادر کردند:"به ارتش و سپاه و قوای مسلح دستور می دهم بطرف پاوه حرکت کنند و تا 24 ساعت دیگر شهرستان پاوه باید از چنگ دشمن آزاد شود". و همینطورهم شد در عرض 24 ساعت پاوه آزاد شد.

 در جای دیگر به نمایندگان فرمودند:" باید به حسب واقع، به انصاف، و به حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آوردند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی سند نشانداده ملاحظه آن ها را بکنید و آن جمهوری اسلامی را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن و ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود."

بارها و بارها به نمایندگان نامه نوشتم، مکاتبه کردم و حتی حضوری رفتم مجلس و درباره محرومان، مشکلات منطقه، محله، روستا و خیلی چیزهای دیگر درخواست هایی ارائه کردم، ولی کو گوش شنوا ؟

نماینده ای که وقت سخنرانیِ پیش ازدستور خودش را که 15 دقیقه است به 100 یا 300 ... تومان به نماینده دیگری می فروشد، آن نماینده دیگر نماینده نیست!

بیشتر بفکر خودشان هستند نه مشکلات مردم.

آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را خواند، امروز به فکر حقوق های نجومی و دولت بدون اسلحه است!

دولت کاخ نشینان، دولت پیرمردها، دولت سرمایه داران، دولت وام های میلیاردی، دولت تو دهن خبرنگار زده، دولتِ مَسکنِ مهر را مزخرف خوانده، دولت بودجه فرهنگی را کم کرده، دولت کنسرتهای شبانه، دولت وزیرهای میلیاردی، دولت تصرف زمین های منابع طبیعی ملی و جنگلی، دولت تبلیغات میلیاردی، دولتِ شهدای مدافع حرم را را ندیده، دولت فامیل بازان، دولت آقازاده ها، برای آن دولت باید فاتحه خواند.

حضرت امام (ره) می فرمایند" من باز به همه این آقایانی که می خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی دانم نامه سرگشاده بفرستند و از این مرخرفات، به همه اینها اعلام می کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون، برگردید به قرآن کریم. نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم! غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت از کسی پذیرفت. اگر قانون در یک کشوری عمل نشود کسانی که می خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتور هستند".

متاسفانه مدیران ما، مسئولان ما هر کدامشان برای خودشان قدرتی بدست گرفته اند. بارها و بارها از این آقایان شکایت شده، ولی متاسفانه هیچ قدرتی نمی تواند اینها را ازمسئولیت سلب کند!  امام راحل همواره از پابرهنه ها و زاغه نشینان به عنوان (ولی نعمت) یاد می کردند.

ولی متاسفانه محرومین و زاغه نشینان روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند و هیچ ارگانی به درستی نمی تواند این ها را سازماندهی کند و تا محروم یا زاغه نشین نداشته باشیم  به قول امام که می فرمود: "تو که می گویی من مسلمان هستم، چکاره هستی؟ ملت عدالت می خواهد، اتاق بزرگ نمی خواهد. ملت وزارتخانه می خواهد، وزارتخانه اسلامی نه آن وزارتخانه کاخ دادگستری، کاخ نخست وزیر، کاخ وزرای مالی. کاخ مال ملت است، این تزئیناتی که الان در این کاخ ها موجود است بسیار یا بعضی هایش از محرومان است."

چند سال است که حضرت امام خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی سخنرانی و تاکید می کند که اقتصاد مقاومتی اجرا بشود.

کدام مدیر، کدام مسئول، فرمایشات حضرت آقا را انجام داده؟

محرومان روز به روز محروم تر و سرمایه داران روزبه روز سرمایه دارتر می شوند...


کد خبرنگار : 17


کلام امام     محرومان     شهرستان پاوه                                
Reply
no
0
yes
0
ع ق
1396/06/08 - 12:36
باسلام وخسته نباشیددوست عزیزاین مسولیین کدامیک ازحرفهای گوهربارامام رااجراءکردنندمگرامام نگفت جنگ نعمت هست برای چه کسانی فقط واردکنندگان وآقازاده هانعمت بودمگرامام نگفت اول مملکت خودمان راآبادکندبهدهمسایگان مسلمان رااوایل انقلاب راشمافراموش کردییدچقدرامام ازدست بعضی ازدولتمردان ونمایندگان مجلس حرص خوردازساخت مسکن های مهرگرفته تاخریدسربازی وواردکردن اجناس خارجی وخریدامتیازات شرکت های اصل 44وایرانسل وووووووفقط تعلق به فرزندآقایان هست چراماواقعیت هاراقبول نداریم بقول رهبری اگرشخصی ازبی عدالتی هادرجامعه وفرق گذاشتن بین مردم جامعه ومشکلات قشرضعیف کشورحرفی بزندفورابرچسب ضدانقلاب ونظام وکشوررابه اومیزنیم ایکاش زودترمشکلات درون جامعه آزادانه بازگومی شدحداقل امروزاوضاع کشورمابهتربودآیادرکشورمسلمان وشیعه نبایدحرمت هارعایت بشود از فرزندبنده آزاده وجانبازگرفته تافرزندآقای مومن ومتدین و قشرروحانیت وهمه وهمه تمام فکروذکرشان شده پول وتفریح وووووووووبله اگرشماگوش به سخرانی های امام ورهبری بکنیدمتوجه خواهیدشدکه الان به هیچکدام نه دولت نه مجلس عمل نمی کنندداستان مشکلات کشورماشده مثل یک فنرکه هرچه بیشتربه آن فشارآورده بشوددربرگشت آن فنربیشترهست فعلاعده ای بنام انقلابی بودن وبظاهرمومن بودن وهزاران دوزوکلک صاحب ثروات وپست ومقام شده اندونیروهای اصلی انقلاب وجنگ واسارت راکنارزده وخانه نشین کرده اندولی هیچوقت ظلم وستم به دیگران عاقبت خوشی نداردیادم هست قبل ازانقلاب چندتاسرهنگ ودکتروپولداردرروستای ماملک واملاک داشتند وهم افرادخوب بودبین این قشرهم یکی دونفربودنندکه کمی ازخودراضی بودنندوتوقع احترام وگاهی وقتهاهم بهکارگرخودشان بی احترامی واذیت میکردنند کجا رفتند امروزه هیچ آثاری ازملک وساختمان وخانواده اینگونه افرادنیست حتی هنگام فوت این افرادخانواده خودشان هم نبودندکه کاری بکنندبله فرق نمکندکه درچه آئین وچه دینی باشی حتی اگرتوان مسولییت فلان کاررانداشته باشی نبایدجای فرده دیگری راکه توان خدمت بهتروبیشترمیتواندبکندپست وجایگاه اواشغال بکنی ولی فعلادرایران شده برحسب باندوحزب وگروه وفامیل بودن وژن خوب داشتن وثروت هنگفت داشته باشی به هرپست ومقامی که بخواهی میرسی آزاده 8ساله وجانبازه 55درصد57ساله ازتهران

Reply
no
0
yes
0
1396/06/13 - 12:20
دولتمردان مثل عمر و عاص هستندقران تاطق را رها کرده اندامام ورهبری وفقط فرموده هایشان را کاغذی کرده اند بطور نمادین این دولتمردان ظلمی به ایثارگران کردند که عمر وعاص هم نکرد

Reply
no
0
yes
0
1396/06/28 - 14:10
بخاطر این کارها وعملکرد هایشان منتظر پس لرزهای سقوط باشند اینها همه هشتار است عاقبت ظلم از کلفتی پاره می شود نه از نازکی به تاریخ یه نگاه بیندازن نتیجه ا ش را د ر دست نسل های بعدی خواهند دید

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.