30 مهر 1397/ ۱۲ صفر ۱۴۴۰
شناسه خبر : 56669
1396,سه شنبه 23 آبان12:39
اشتراک گذاری در:
عکس روز
در رثای "حبیب بدوی"

دلنوشته یک رزمنده دفاع مقدس برای شهید مدافع حرم


عکست را بهانه قرار می دهم تا مروری داشته باشم از یک آغازی تا به حال این روز هایم.‌‌ آبان ماه سی و یک سال پیش برای اولین بار دیدمت، یکی دو سالی از حضورت در جبهه‌ها می گذشت. در همان بار اول به ندای دلم اقتدا کردم و مهرت را به دل گرفتم.

دلنوشته یک رزمنده دفاع مقدس برای شهید مدافع حرم

فاش نیوز - دلنوشته فرمانده حاج کاظم فرامرزی با یار سفر کرده اش شهید "حبیب بدوی"


رفیق بخوانمت یا برادر
ای برادر

عکست را بهانه قرار می دهم تا مروری داشته باشم از یک آغازی تا به حال این روز هایم.‌‌
آبان ماه سی و یک سال پیش برای اولین بار دیدمت، یکی دو سالی از حضورت در جبهه‌ها می گذشت.
در همان بار اول به ندای دلم اقتدا کردم و مهرت را به دل گرفتم.