29 تير 1398/ ۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۰
شناسه خبر : 63410
1397,شنبه 06 بهمن10:22
اشتراک گذاری در:
عکس روز

کجاست امکانات برای رزمندگان؟!


الف-ب- با تشکر از آقای دکتر نوروزی که به موارد بسیار مهمی اشاره کرده اند و با توجه به بودجه سال 98 بسیاری ضروری است که رزمندگان نیز به ترتیب اولویت و میزان حضور در جبهه از سال 98 صاحب مسکن مناسب شود. برای مثال دولت محترم می تواند در سال 98 به رزمنده های بالای 3 سال جبهه وام مسکن بدهد.
 
 در سال 99 به رزمنده های بالای دو سال و در سال 1400 به رزمنده های بالای یک سال و در سال 1401 به سایر رزمنده ها وام مسکن کم بهره بدهد. به این ترتیب با یک برنامه درست، مهمترین دغدغه رزمندگان که تامین مسکن است حل خواهد شد و اگر همین کار را از 10 سال پیش شروع کرده بود، الان همه ایثارگران صاحب خانه بودند. همچنین فرزندان رزمندگان نیز به سن ازدواج رسیده اند و ضروری است دولت محترم با توجه به شرایط خاص پدرانشان که کم درآمد هستند و طی سی سال گذشته ضعیف نگه داشته شده هستند، در جهت توان افزایی خانواده های محترم رزمنده ها، وام و هدیه ازدواج دو برابری را همچون جانبازان تصویب نماید. ضرروی است نمایندگان محترم مجلس کمک کنند تا قانون برنامه ششم به درستی اجرا شود.

 در اینجا از آقای یاوند عباسی مشاور محترم وزیر کشور خواسته می شود نسبت به اجرای تخفیف های بلیط مترو رزمندگان و جانبازان زیر 25 % و سایر موارد مطروحه در قانون دستور اقدام بدهند و مدیرکل محترم وزارت کشور در جهت اجرای مواد قانونی حمایت کنند.

 بسیاری از فرزندان رزمندگان هم اکنون به دلیل شهریه بالای دانشگاه ها از تحصیل دور می مانند و یا با سختی ادامه می دهند. تخفیف 30% شهریه دانشگاه ها حق قانونی فرزندانمان است. از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می شود به داد رزمندگان و خانواده هایشان برسید و حداقل حقوق را برای همه ایثارگران واجد شرایط برقرار کنید.


کد خبرنگار : 20


فرزند رزمنده     تخفیف     رسیدگی     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
10
بهرام
1397/11/07 - 13:37
باسلام جناب نوروزی من 36 ماه جبهه دارم یکی دفترچه درمان یکی مسکن وبازنشستگی من حل شود ما از دولت جیزی نمیخواهیم این سه مورد خواسته ماس چون اونوقت از دوستانم چدا شدیم اونها رفتن دبال سرمایه ما دو نفر رفتیم جبهه حالا اونها صاحب هرکدام بالای 10 ملیارد سرمایه هستن ولی ما بایک بدن روانی بقول خودمان موجی دریق از یک دفتر چه درمان حالا اگر این مشگلمان حل شود دیگر ما چیزی نمخواهیم این سه مورد را برای ایثارگران رزمنده زحمت بکشید ممنون

Reply
no
0
yes
14
بهرام
1397/11/07 - 13:53
باسلام جناب نوروزی من 36 ماه جبهه دارم یکی دفترچه درمان یکی مسکن وبازنشستگی من حل شود ما از دولت جیزی نمیخواهیم این سه مورد خواسته ماس چون اونوقت از دوستانم چدا شدیم اونها رفتن دبال سرمایه ما دو نفر رفتیم جبهه حالا اونها صاحب هرکدام بالای 10 ملیارد سرمایه هستن ولی ما بایک بدن روانی بقول خودمان موجی دریق از یک دفتر چه درمان حالا اگر این مشگلمان حل شود دیگر ما چیزی نمخواهیم این سه مورد را برای ایثارگران رزمنده زحمت بکشید ممنون

Reply
no
0
yes
24
ایثارگر
1397/11/07 - 14:28
رزمنده وطن با گذشت 30سال از جنگ چرا هنوز یک دفترجه درمان ندارد ؟!
ایا رزمنده های که سالها در میان جنگ و آتش، روح و جسم و روانشان آسیب دیده نباید درمان شوند ؟
کاش مسئولین کمی انصاف داشتند.
و هر آنچه برای خود می پسندند ، برای همه مردم هم می پسندیدند

Reply
no
0
yes
13
هموطن
1397/11/07 - 15:40
با اجرای تخفیف 30% شهریه فرزندان جانبازان زیر25% و رزمندگان کمک بسیار موثری خواهد شد .
لطفا پیگیری کنید سال 98 اجرا شود

Reply
no
0
yes
3
ع ق
1397/11/07 - 17:56
باسلام خدمت جناب نوروزی وعزیزان فاش نیوزجناب حاج آقانوروزی شماکه خودتان ازقشرآزاده وجانبازهستیدازمجلس ودولت ونظام وبنیادتقاضاکنیداگرقرارهست برای قشررزمنده وجانبازهوآزاده وخانواده محترم شهدای جنگ کاری بکنیدحداقل عجله بکنیدالان 30سال ازاتمام جنگ گذشته است تازه دولت ومجلس قوانین تصویب می کنندوهیچکدام رابه مرحله اجراءدرنخواهندآوردجالب هست طی این 30سال عده ای به اسم بازیگرسینماوفیلم وکارگردان وتهیه کننده فیلم های جنگ وجبهه واسارت همه صاحب درآمدهای انجنانی وخانه وویلاودوتابعتی اروپاوآمریکاشده اندولی هنوزرزمنده وجانبازوآزاده هستندکه نه خانه ونه درامدنه حتی امکانات یک زندگی معمولی ولی دراذهان عمومی طوری این قشرراجاانداخته ایدکه همه فکرمی کنندصبح اول وقت یک ماشین مایحتاج این قشررادرب منزلشان تحویل می گیرنندبهرحال شماکه میدانیدخیلی ازرزمندگان وجانبازان وخصوصاآزادگان حتی ازداشتن فرزندمحروم هستندیابه دلایل مشکلات اعصاب همیشه درگیرهستندجناب نوروزی تصویب وابلاغ قانون هیچ سودی ندارمگریک سازمانی هییتی راتشکیل بدهیدپیگیری بکندچراهرسازمانی به دلخواه خودش قوانین رااجرای می کندکدام سازمان قانون بلزگشت بکارمجددراقبول کرده هرکدام به بهانی اجراءنکرده ولی دولت ومجلس ونظام وحتی خودبنیادبی تفاوت هستندخیلی ازدوستان به این نتیجه رسیده اتداگربجای جبهه وجنگ واسارت حرفه بلزیگری فیلم رارفته بودنندالان زندگی بهتری داشتندشمافقط زندگی عده ای خاص که مثل خودشماراه وچاه رابلدبودنندویاافرادیکه زمان شاه چندردزی به کلانتری محل یاچندماه درزندانهای شاه بودنندباپیروزی انقلاب صاحب پست ومقام وثروت وجایگاه خاصی شده اندولی امروزه که بیش از90درصدآزادگان بدلیل سابقه اسارت بالابازنشیته شده اندیاجانبازان بادرصدبالازودتربازنشسته شده اندهیچکدام ازاین امتیازات مثل فوقالعاده ایثاروغیره شامل حال انهانخواهدشدچونکه بازنشسته شده اتدواقعایک ایثارگربازنشسته دیگه ارزشی نداردیاهزینه نداردفقط ازاینگونه تمتیازات خودشماهامیتوانیداستفاده بکنیدجناب نوروزی شماهاکه درمجلس نناینده هستیدوچندسالی رادراسارت دشمن بعثی گذراندیدوازتمام مشکلات امروزآزادگان مطلع هستیداگرکوتاهی بکنیدحتماپیش خدابایدجوابگوباشیدبهرحال خیلی هازمان جنگ رفتنداروپاویادرایران مشعول کاروکاسبی وتحصیل شدنندعده ای بنام بسیج وسربلزومردم عادی ازاین کشوردفاع کردنندکه اگراین جماعت نبودنندچه بساامروزخیلی هاازاین مسولیین درکشورنبودنندبایدبرای رزمنده جنگ ازعزیزی که 1روزبوده تاچندماه وسال بهترین عمرخودش راازدفاع کشوروخصوصانظام جمهوری اسلامی سپری کرده بایدامروزدرحدیک بلزیگرفیلم همین قشردیده بشونندبهرحال نقش اصلی رارزمندگان اجرای کردنندکه طی این 30سال عده ای به پول وپست ومقام وشهرت رسیده اندآزاده 8ساله وجانبازه 55درصدبسیجی ازتهران

Reply
no
0
yes
8
1397/11/08 - 13:29
سلام ، مطابق وعده الهی بزودی مفسدان و گمراهان بسزای اعمالشان خواهند رسید. وعده خداوند حق است و مژده نصرت مستضعفین بر کفار و مفسدان نزدیک است.

Reply
no
0
yes
6
محسن کبیری زاده
1397/11/09 - 22:06
باعرض سلام این حقوق معسری کی پرداخت میشود من با پسر افسرده بیکارو همسرم بابیماری سرطان و مستجر چکنم

no
0
yes
0
مظلوم مظلومی
1397/11/10 - 21:49
فقط صبر مطلق کنید


Reply
no
0
yes
4
رزمنده وطن
1397/11/10 - 18:42
سلام...دوست گرامی اگرهمه بحق خودشان قانع باشندوبفکردیگری هم باشندهمه ازاین خوان نعمت بهره میبرند،،ولی بدبختی ازاونجایی شروع میشه که مثلافلان شخص تاحالاچهارتاوام میگیره ولی فلان شخص هیچی..امتیازات برای عده ای معدودهست..شمادرست میفرمایی ولی کوگوش شنوا؟؟.

Reply
no
0
yes
0
میر
1397/11/10 - 23:38
باسلام آقای کبیری زاده مسئولینی که سنگ اندازی میکنند و نسبت به رزمندگان ظلم می کنند نفرین کن

no
0
yes
7
ناشناس
1397/11/12 - 12:34
خودمان باید دست ویژه خواران را کوتاه کنیم و انها را مجازات
خدا در وجود ماست


Reply
no
0
yes
10
مشکانی
1397/11/13 - 23:02
بسمه تعالی

ریاست محترم فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی
با سلام

احتراما"با عنایت به در پیش رو بودن چهلمین فجر انقلاب اسلامی ما جامعه ایثارگران جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل با توجه به اینکه در دریافت مزایای قانونی به نسبت جانبازان 25 درصد و به بالا از حداقل مزایا برخوردار میباشیم و این نوع رفتار گزینشی قانونگذار در مقابل کسانی که با خلوص نیت و در پاسخ به ندای رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در مواجه با رژیم بعثی و عناصر کوردل با نثار جان و مال در حفظ ناموس ومیهن اسلامی کوتاه نیامدند به هیچ وجه در شأن این عزیزان نمی باشد کما اینکه این رویه یک طرفه و تبعیض نگر نیز در هیچ کشوری در پاسداشت خدمات کسانی که در جنگ حضور داشته اند مشاهده نمی گردد لذا بنا به مراتب معروضه خواهان آن هستیم در برخورداری از مزایای ایثارگری همانند همسنگران خود (جانبازان 25 درصد و به بالا) به ما سربازان ولایت نگریسته شود و با تسری تمامی مزایای قابل ارائه به جانبازان 25 درصد برای جانبازان زیر 25 درصد و ارائه درصد جانبازی برای رزمندگان به ازای هرماه جبهه 1 درصد حداکثر تا 25 درصد موافقت نموده تا به این ترتیب از ادامه روند تبعیض آمیر در برخورد با این قشر ایثارگر محروم از دریافت مزایای قانونی خاتمه داده شود.

متن نامه الکترونیکی
که انشاالله بزودی آماده و جهت امضا خدمت عزیزان رزمنده و جانباز زیر ۲۵ درصد ارائه خواهد شد

البته پس از امضا عزیزان رونوشت نامه به مقامات از جمله رئیس محترم جمهور و رئیس محترم مجلس ارسال خواهد شد

دوستان عزیز اگر نظر و یا پیشنهادی دارند بفرمایند تا در نامه مد نظر قرار گیرد تا پس از ویرایش نسبت به آماده شدن اقدام کنیم

no
0
yes
8
الف - ب
1397/11/14 - 15:02
سلام و سپاس از همه مدافعان ایثارگران
انصاف این است که برای همه رزمندگان نیز همانند آزادگان به تناسب مدت حضور در جبهه، درصد جانبازی داده شود، زیرا همه رزمندگان به دلیل سالها حضور در جبهه و مجاورت با توپ و تانک و گلوله و استرس های مختلف از ناحیه اعصاب و روان آسیب دیده اند و هرگز نتوانستند همانند مردم عادی زندگی آرامی داشته باشند .
و هم اینکه کلیه امتیازات جانبازان 25% ، به جانبازان زیر25% تسری داده شود تا همه ایثارگران عدالت و انصاف را در قوانین کشور ببینند.
به امید اجرای حق و عدالت


no
0
yes
1
هموطن
1398/02/06 - 19:09
سلام اقای مشکانی عزیز لطفا این نامه رو پیگیری کنید


Reply
no
0
yes
1
بهرام
1397/11/27 - 02:45
باسلام آفرین به جناب مشگانی خیلی کاره عالی است زحمت کشیدی آفرین

Reply
no
0
yes
0
مشکانی
1397/12/03 - 23:57
درددل خانواده جانبازان زیر25درصد وبخصوص رزمندگان یاد دارم در غروبی سرد سرد،
می گذشت از کوچه ما دوره گرد،

داد می زد: "کهنه قالی می خرم،
دست دوم، جنس عالی می خرم،

کوزه و ظرف سفالی می خرم،
گر نداری، شیشه خالی می خرم".........

این است حرف واقعی همه رزمندگان وجانبازان زیر25درصد ازاقای ریس جمهور میخواهیم نصبت به اجرای برنامه ششم که نزدیک به دوسال است توسط ریس مجلس اقای لاریجانی ابلاغ گردیده وازروزنامه رسمی هم بچاب رسیده اقدام نماید .....این تقاضای تکتک دردمندان انجمن وهمه رزمندگان وجانبازان زیر25درصدها میباشد ....////رزمنده دردمندو داوطلب27ماه جنگ حتی بدون دفترچه درمانی مشکانی ////

Reply
no
0
yes
0
مشکانی
1397/12/03 - 23:58
خط پایان"

باز در اندیشه ی سبز بهارانم هنوز
چون کویر تشنه ای محتاج بارانم هنوز

ریشه هایم درزمان جنگ همه خشکیده اند
فصل گلها سر رسیده خشک و عریانم هنوز

وعده دادی صبر کن تا غوره ها حلوا شود
مثل کوهی پایبند عهد و پیمانم هنوز

سینه ام درگیر درد لاعلاج جنگ است
کور سویی مانده و در فکر درمانم هنوز

کوه دردم همچنان با غم مدارا میکنم
گرچه در چشمان مردم شاد و خندانم هنوز

هیچکس تنهایی ام را از نگاهم حس نکرد
قطره قطره میچکد اشکی ز مژگانم هنوز

بستر آرامش من جای کابوس و غم است
چونکه شب درگیر افکارهمان جنگم هنوز

شانه های خسته ام شد تکیه گاه بیکسی
همسفر با یاد تو تا خط پایانم هنوز////
مسولین کشور عزیزمان باگذشت 30سال ازپایان جنگ جانبازان زیر25درصدها وبخصوص رزمندگان راکه هنوز دفترچه بیمه درمانی هم ندارند دریابید .چون همه این شیرمردان درکهنسالی بسر میبرند واخرعمری شرمنده اهل وعیال بدادشان برسید ...رزمنده8سال جنگ مشکانی////

Reply
no
0
yes
0
مشکانی
1397/12/04 - 18:34
باسلام به همه زحمتکشان فاش نیوز بخصوص اقای ساقی ....بنده گلایه ای از فاش نیوز دارم دیشب شعری تئهمین صفحه راجع به درددل رزمندگان گذاشتم که متاسفانه سانسورش کردند چرا؟؟؟مگر فاش نیوز صدای ما فراموش شدگان نیست؟پس چرا درد واقعی رزمندگان را نشر نمیدهد؟همینطور سانسور میشود که30سال استکه رزمندگان هنوز درپله اول مشکلات مانده اند وهنوز رهبرعزیزمان از این کوه دردرزمندگان بی اطلاع میباشند لطفا صدای سوخته مارزمندگان را بگوش رهبرفرزانه ایران برسانید تا بداند30سال استکه هیچ مسولی از ما دردمندان یادی نکرده حتی یک دفترچه درمانی تا برویم دردی راکه ازجنگ رسیده را درماکنیم .واقعا از حال روز خودمان و بی عدالتی مسولین درباره تبعیض گذاشت بین مارزمندگان با دیگر ایثارگران متاسفم .......رزمنده دردمند وداوطلب27ماه جنگ حتی بدون دفترچه درمانی ...

Reply
no
0
yes
0
محمدعباسی.ازتکاب
1397/12/29 - 01:08
سلام.بتمام.رزمندگان.دلاور..برادران.امروز.نمایندگان.روی.صندلی.قرمز.نشته.اند بعضیاازحقوق.ایثارگران.ورزمندگان.دفاع.میکنند .بشناسیدسال.اینده.انتخابات.شروع.میشودهرنماینده.برای.ایثارگران.ورزمندگان.زحمت.کشیدن .زحمت .بکشن .ماهم. انسانیم.خوبی.درقبال.خوبی.بدی.درقبال.بدی.هرنمایندی.برای.ماکاربکندزحمت.بکشد. زحمتش.بی.جواب.نخواهدماند..مابرای.این.مملکت.زحمت.کشیدیم. .وظیفه.داشتیم.انجام.دادیم.ولی .بعضییا.هستن ..به.اندازه .یک .ساعت..یک .رزمنده.برای.این.مملکت..زحمت.نکشیده.امروز...ادعای.بیمورد.میکنند.اینها.هیچ.جانبودن.ما..میبینیم .خانواده.معظم.شهدا..ایثارگران .رزمندگان.حقی.به.گردن.ملت ..ودولت.دارن .ادا.نشده. یه.عده. هستن .دهنشونوبازمیکند .حرف.های.بیمورد.میزنند.اما.واقع.بینانه .قضاوت.نیمکنند.حرف. مردم.کجا.حق.ماکجا. باهم.همخوانی.ندارد.

Reply
no
0
yes
0
سرباز وطن در فکه
1398/01/10 - 10:18
سلام ، دوستان یک سوال کوچک دارم ما 3 رباز هستینم ، فرق بین رزمنده ای که هفته اول در جبهه هی جنگ مجروح شده و رفت پشت جبهه و سپس تا آخر خدمت در پادگان بوده است و یک رزمنده که بعد از مجروح شدن آن سرباز در خط مقدم مانده و از ناموس و وطن و نظام و دین دفاع کرده و حالا از لحاظ روحی و جسمی و عملیات ها و ... واقعا داغون هست و یکی سرباز هم از اول خدمت در شهرستان ها و پادگان های مسقر بوده چیست ؟؟؟؟؟؟ واقعا این عدالت اسلامی است ؟ بنده به قرآن محمد سوگند میخورم رفیقم در خط مقدم مجروح شد و رفت و برنگشت و من و ماها سربازان خط را حفظ و نگه داشتیم مثل بنده هزاران سرباز همینطوری هستنند به والا اگر کاری برای ما نکنید شما مسوولین در پل صراط در آن دنیا ما از شما نمیگذریم ، 9916

Reply
no
0
yes
0
جوادهادی خجشته
1398/03/18 - 15:12
ایجانب ۲۲ ماه حضور درجبهه وکارت ایثار با تقدیر نامه شرکت در۴ عملیات سراسری دارم چندین بار مجروح موج کرفتگی در جزیره مجنون شیمیایی شدم ۷ سال در بیت حضرت امام افتخارخدمت دارم. هیچ مدرکی جمع نکردم یا درصدی نگرفتم ترکش ها هنوز در بدنم ازار می دهند. هزینه درمانم. راخودم با شرمندگی از حق خانوادام دادم هیچ دم نزدم چون مدارک ودرصد برایم. درقبال انقلاب. و وطنم نداشت. ایابا این همه پرونده در ارتش وسپاه حالی از من وامسال من برسند. در پناه خدا

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.